Zawodnicy i Trenerzy Stali Nowa Dęba odebrali stypendia

W Sali Kameralnej Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie, we wtorek 27 lutego 2024 roku odbyła się miła uroczystość wręczenia stypendiów i nagród sportowych za wysokie wyniki sportowe osiągnięte przez zawodników i trenerów w 2023 roku.

Wśród zaproszonych gości na uroczystość przybyli: Damian Diektiarenko – Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowej Dębie, Wiesław Ordon – Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba, Tomasz Kopeć – Przewodniczący Komisji Sportu Rady Miejskiej, Prezes MKS „Stal” Nowa Dęba Andrzej Majdański oraz Pierwszy V-ce Prezes MKS „Stal” Nowa Dęba Arkadiusz Tereszkiewicz. Młodym sportowcom podczas uroczystości towarzyszyli rodzice i dziadkowie, którzy liczne przybyli na to wydarzenie
Zgodnie z zapisami Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyznawania stypendiów i nagród za osiągnięcia sportowe, każdego roku do 15 stycznia kluby sportowe mają możliwość składania wniosków o przyznanie nagród i stypendiów. Podobnie było w obecnym roku, gdzie w terminie zostało złożonych 30 wniosków. Następnie wnioski zostały zaopiniowane przez Komisję d/s Sportu, Zdrowia, Spraw Statutowych i Społecznych Rady Miejskiej, a propozycje podziału zostały przedstawione Burmistrzowi, który swoim podpisem stypendia i nagrody przyznał między innymi licznej grupie wyróżniających się zawodniczkom i zawodnikom sekcji badmintona i lekkiej atletyki z MKS „Stal” Nowa Dęba oraz ich trenerom.

Nagrody dla trenerów otrzymali:

  • Adam Bunio trener sekcji badmintona MKS STAL Nowa Dęba
  • Patryk Kopeć instruktor sekcji badmintona MKS STAL Nowa Dęba

Miesięczne stypendia od marca do grudnia otrzymali następujący zawodnicy:

  • Tymoteusz Malik sekcja badmintona MKS Stal Nowa Dęba
  • Krystian Wąsik sekcja badmintona MKS STAL Nowa Dęba
  • Karol Wąsik sekcja badmintona MKS STAL Nowa Dęba
  • Kamil Malak sekcja badmintona MKS STAL Nowa Dęba
Na zakończenie uroczystości głos zabrał Burmistrz Wiesław Ordon, który pogratulował nagrodzonym zawodnikom i ich trenerom oraz rodzicom za zaangażowanie w rozwój sportu oraz promocję miasta i gminy na arenach sportowych całej Polski. Burmistrz przedstawił założenia budżetu gminy na zadania inwestycyjne w zakresie infrastruktury sportowej (rozpoczęto prace budowlane przy nowym budynku szatniowo – administracyjnym MKS Stal).
Podziękowania i gratulacje nagrodzonym zawodnikom, trenerom i rodzicom złożył również Damian Diektiarenko Przewodniczący Rady Miejskiej, który również poinformował o budowie w bieżącym roku nowego budynku szatniowego na stadionie SOSiR oraz podsumował obchody Jubileuszu 70-lecia MKS STAL , które odbyły się w 2023 roku i na początku 2024 roku.
Całą uroczystość zorganizował Samorządowy Ośrodek Sportu i Rekreacji, a wzorowo ją przeprowadził po raz ostatni odchodzący na emeryturę Dyrektor SOSiR  Adam Szurgociński.
Po zakończeniu części oficjalnej, uczestnicy i goście zostali zaproszeni na poczęstunek, podczas którego w luźnej i swobodnej atmosferze dyskutowano o przyszłości nowodębskiego sportu.
Poniżej nagrodzeni badmintoniści Stali Nowa Dęba w towarzystwie władz samorządowych Nowej Dęby i władz Klubu MKS „Stal”, stoją od lewej strony: Burmistrz Nowej Dęby Wiesław Ordon, Karol Wąsik, Krystian Wąsik, Kamil Malak, Piotr Malik ojciec Tymoteusza, Przewodniczący Rady Miejskiej Nowej Dęby Damian Diektiarenko, trener Adam Bunio, Tomasz Kopeć Przewodniczący Komisji Sportu Rady Miejskie oraz PrezesMKS „Stal” Nowa Dęba Andrzej Majdański.