Władze

Zarząd Związku  – 

Prezes – Andrzej Rachwał – telefon  600 054 499
Wiceprezes d/s organizacyjnych – Krzysztof Orzechowicz –  mail.  k@orzechowicz.pl
Wiceprezes d/s sportowych – Piotr Skrzek – telefon 606 227 389
Wiceprezes d/s promocji i rozwoju – Adam Bunio telefon 602 861 014
Sekretarz – Mariusz Bienia – telefon 698 680 234
Członek zarządu – Bartosz Curzytek – telefon 792 311 338

REGULAMIN ZARZĄDU PZBad

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – Monika Biela
Sekretarz – Rafał Kosztyło 
Członek komisji – Piotr Iwanko