Władze

Zarząd Związku

Prezes – Andrzej Rachwał – telefon  600 054 499
Wiceprezes d/s sportowych – Adam Bunio – telefon 602 861 014
Wiceprezes d/s organizacyjnych – Krzysztof Orzechowicz –  mail.  k@orzechowicz.pl
Sekretarz – Piotr Surowiec –  telefon 792 004 737

Członek zarządu – Bartosz Curzytek – telefon 792 311 338

Komisja Rewizyjna

adres poczty elektronicznej – pietiam@op.pl
Przewodniczący – Malik Piotr – telefon 502 919 431

Sekretarz – Rafał Kosztyło – telefon 606 316 648
Członek komisji – Mateusz Czachor – telefon 609 200 095