Dokumenty

  • Statut Podkarpackiego Związku Badmintona
  • Regulamin Kadry Podkarpackiego Związku Badmintona
  • Regulamin powoływania Kadry Województwa Podkarpackiego
  • Regulamin Sportowy Podkarpackiego Związku
  • Regulamin Grand Prix Victora Amatorów