Regulamin dotyczący strojów sportowych dla Kadry Podkarpacia

                        Regulamin dotyczący strojów sportowych  dla Kadry Podkarpacia

  I. KP (Kadra Podkarpacia) – Kadra A

 1. Trener Koordynator (TK) wyznacza Kadrę A Podkarpacia {Kadra A, : M, JM, J }  tworząc listę osób w terminie max.  do 30-XI każdego roku.
 2. Listę osób Kadry A z pkt. 1 zatwierdza Prezes PZB w porozumieniu z V-ce Prezesem ds. sportowych oraz  V-ce Prezesem ds. organizacyjnych w ciągu 7 dni od otrzymania listy z pkt. 1.
 3. Kryteria jakie muszą spełniać osoby wyznaczone do Kadry A  wszystkie razem lub większość
  3.1. uczestniczyć we wszystkich lub prawie wszystkich obozach i konsultacjach wojewódzkich
  3.2. uczestniczyć w Turniejach rangi Ogólnopolskiej (OT, GP, GPP, MP)
  3.3. posiadać w dorobku min. 1 medal Mistrzostw Polski w dowolnej kategorii
  3.4. cechować się nienaganną postawą oraz brać aktywny udział w szkoleniach klubowych
  i wojewódzkich
  3.5. brać aktywny udział w szkoleniach i treningach klubowych – min. 3 lata

II .  UKP (Uzupełnienie Kadry Podkarpacia) – Kadra B

 1. Trener Koordynator wyznacza Kadrę B (Uzupełnienie Kadry Podkarpacia) tworząc listę osób w terminie max. do 30-XI każdego roku.
 2. Listę osób Kadry B zatwierdza Prezes  w porozumieniu z V-ce Prezesem ds. sportowych oraz  V-ce Prezesem ds. organizacyjnych w ciągu 7 dni od otrzymania listy kadry B.
 3. Kryteria jakie muszą spełniać osoby powołane do Kadry B wszystkie razem
  3.1 uczestniczyć w obozach i konsultacjach wojewódzkich
  3.2. uczestniczyć w Turniejach rangi Ogólnopolskiej (OT, GP, GPP, MP
  3.3. cechować się nienaganną postawą oraz brać aktywny udział w szkoleniach klubowych
  i wojewódzkich
  3.4  brać udział w szkoleniach i treningach klubowych min. 2 lata

 III . Kadra A otrzymuje stroje wojewódzkie (Dresy, koszulki,..) na własność – jako formę nagrody za dotychczasowe osiągnięcia oraz pracę i zaangażowanie
 IV . Kadra B otrzymuje stroje wojewódzkie w formie wypożyczenia na głównie na imprezy sportowe.

 1. Ostateczną decyzję co do składu osób podejmuje Prezes  PZB po konsultacjach
  z V-ce Prezesem ds. sportowych oraz  V-ce Prezesem ds. organizacyjnych.
 2. Po roku  następuje weryfikacji list (Kadra A i B)  – max. do 30-XI każdego roku

V . Terminy określone w niniejszym regulaminie mogą zostać w uzasadnionych przypadkach zmienione decyzją Prezesa PZB.

VI . Osoby z Kadry B, którym zostały wypożyczone stroje sportowe odpowiadają materialnie za wszelkie zniszczenia lub utratę wypożyczonych strojów. Zwrotowi podlegają tylko czyste stroje (jeżeli były używane to przed zwrotem należy je wyprać).

Zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu w Krośnie w dniu 29-06-2018