Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Podkarpackiego Związku Badmintona

Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Podkarpackiego Związku Badmintona
Kluby Badmintona
Województwa Podkarpackiego
(zgodnie z opłaconymi składkami)
Działając na podstawie zapisów § 25 Statutu Podkarpackiego Związku Badmintona (PZB) Zarząd PZB w porozumieniu z Komisją Rewizyjną zwołuje Zwyczajny Zjazd
Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów (ZSWD) Podkarpackiego Związku Badmintona

w dniu 16-01-2024 r. (wtorek) o godz.17.00
w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana III Sobieskiego
 Zespół Szkół nr 4 ul. Dębicka 288, 35-213 Rzeszów
(zmiana lokalizacji ze wzgledów organizacyjnych).

Z a p r a s z a m y !!!
Komunikat korekta miejsca zjazdu
SZCZEGÓŁY               UPOWAŻNIENIE
Regulamin zjazdu
Sprawozdanie z działalności Zarządu Podkarpackiego Związku Badmintona 2020-2023