Mistrzostwa Podkarpacia 2023

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY MISTRZOSTW PODKARPACIA
ŻAKÓW MŁODSZYCH, ŻAKÓW, MŁODZIKÓW MŁODSZYCH
w BADMINTONIE 2023

 • Miejsce: Pilzno – Hala Widowiskowo Sportowa, ul. Niepodległości 1A 39-220 Pilzno
  • Termin – 3.06.2023 r. godz. 9.30 (sobota)
 • Organizatorzy: Podkarpacki Związek Badmintona, PSP Pilzno, im Władysława Jagiełły
 • Kategorie wiekowe wg regulaminu PZBad:

  Żacy młodsi – ur. 2014 i młodsi
  Żacy ur. – 2012 i młodsi
  Młodzik młodszy ur. 2010 i młodsi

 • Ogólny program mistrzostw:
  – Odprawa techniczna/ weryfikacja zgłoszeń: 9.00
  – Otwarcie Mistrzostw: 9.15
  – Początek gier: 9.30
  – Po zakończeniu finałów dekoracje zwycięzców i zakończenie Mistrzostw
 • System rozgrywek:
  – System rozgrywek grupowo-pucharowy pośredni (w przypadku dużej ilości zgłoszeń system może ulec zmianie)
  – Przy losowaniu gier brana będzie pod uwagę pozycja zawodnika na liście rankingowej PZBad oraz listy klasyfikacyjnej Podkarpacki CUP 2022
  – Zawodnik może być zgłoszony tylko w jednej grze.
  – We wszystkich kategoriach tylko gry pojedyncze dziewcząt i chłopców
  – Warunkiem rozegrania danej gry we właściwej kategorii jest zgłoszenie min. 4 zawodników
 • Warunki uczestnictwa:
  – posiadanie aktualnych badań lekarskich i ubezpieczenia
  – posiadanie sprzętu sportowego do badmintona i ubioru
  – odpowiedni wiek
  – uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny i własną odpowiedzialność
 • Sędzia główny: Katarzyna Piskorz
 • Zgłoszenia do gier z podaniem właściwej kategorii:
  – na adres sędziego głównego : piskorzkatarzyna2@gmail.com z kopią
  do Podkarpackiego Związku Badmintona pdkbad@gmail.com
  w nieprzekraczalnym terminie do: 29.05.2023 do godz.20-ej. ze względu
  na konieczność zamówienia odpowiedniej liczby medali i dyplomów.
 • Losowanie: 02.06.2023 r. (piątek), do godz. 15.00,
  Publikacja losowania i planu gier na Tournament Software
 • Lotki: We własnym zakresie.
 • Nagrody: dyplomy, medale za miejsca na podium
 • Wpisowe do gry: 15 zł od zawodnika.