Stypendia i nagrody dla badmintonistów Stali Nowa Dęba

W Samorządowym Ośrodku Kultury odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów i nagród za osiągnięte wyniki sportowe w 2020 r. Nagrody i stypendia wręczali: Wiesław Ordon Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba, Damian Diektiarenko – Przewodniczący Rady Miejskiej, Tomasz Wolan – Pierwszy W – ce Przewodniczący Rady Miejskiej, Tomasz Kopeć – Przewodniczący Komisji Sportu, Zdrowia, Spraw Statutowych i Społecznych Rady Miejskiej, Tomasz Dziemianko – Przewodniczący Komisji  Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej. Na uroczystość przybyli Aleksander Mokrzycki Prezes MKS „Stal” Nowa Dęba oraz Stanisław Pręga Prezes Koła nr 12 Polskiego Związku Wędkarskiego.
Stypendia i nagrody są przyznawane corocznie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba na podstawie Uchwały Rady Miejskiej z 2017 r. Uchwała określa tryb i warunki przyznawania stypendiów i nagród. Jednym z warunków jest złożenie wniosku przez klub sportowy. W terminie do 15 stycznia 2021 r. wpłynęło: 9 wniosków na stypendia, 21 wniosków na nagrody dla zawodników i 6 wniosków o nagrody dla trenerów. Wśród laureatów i nagrodzonych znaleźli się między innymi przedstawiciele sekcji badmintona MKS „Stal” Nowa Dęba. Burmistrz po zasięgnięciu opinii Komisji Sportu, Zdrowia, Spraw Statutowych i Społecznych Rady Miejskiej w Nowej Dębie przyznał nagrody i stypendia sportowe dla następujących zawodników i trenerów sekcji badmintona MKS „Stal” Nowa Dęba:
Trenerzy: Adam Bunio – nagrodzony nagrodą.
oraz
Zawodnicy: Patryk Kopeć,Tymoteusz Malik, Krystian Wąsik i Karol Wąsik – wszyscy otrzymali stypendia.
Po wręczeniu nagród i stypendiów, Wiesław Ordon – Burmistrz Miasta i Gminy  Nowa Dęba pogratulował wyróżnionym i podziękował zawodnikom i ich trenerom, rodzicom za zaangażowanie
w rozwój sportu w Mieście i Gminie Nowa Dęba.
Gratulacje i podziękowania złożył również Damian Diektiarenko – Przewodniczący Rady Miejskiej.

Wszystkim nagrodzonym składamy serdeczne gratulacje i życzymy kolejnych sukcesów sportowych.