Za wybitne zasługi dla rozwoju badmintona: Pan Andrzej Rachwał uhonorowany Srebrną Odznaką Sędziowską

Podczas Drużynowych Mistrzostw Europy Mężczyzn i Kobiet w Badmintonie, prezes Polskiego Związku Badmintona – Marek Krajewski przyznał Srebrną Odznakę sędziowską jednemu z naszych działaczy, Panu Andrzejowi Rachwałowi. To wyjątkowe wyróżnienie zostało przyznane za długoletnią, nieocenioną pracę na rzecz rozwoju tej dynamicznie rozwijającej się dyscypliny sportu w Polsce.

Pan Andrzej Rachwał jest postacią, która od lat nie tylko przyczynia się do propagowania badmintona, ale i angażuje się w jego rozwój na wielu płaszczyznach. Jego niezmordowane wysiłki w edukacji, organizacji turniejów, szkoleniu młodych talentów oraz promocji sportu, zyskały uznanie nie tylko w kręgach sportowych, lecz także społeczności lokalnej i krajowej.

Srebrna Odznaka, jaką został uhonorowany, to symbol uznania dla wieloletniego zaangażowania Pana Rachwała. To nagrodzenie jego ciężkiej pracy, oddania oraz pasji, której poświęca bardzo wiele każdego dnia, dbając o rozwój badmintona nie tylko, jako dyscypliny sportowej, lecz również wartościowego narzędzia integracji społecznej i zdrowego trybu życia.

Warto podkreślić, że badminton w Polsce od lat cieszy się rosnącym zainteresowaniem, a sukcesy polskich zawodników na arenie międzynarodowej to także zasługa pracy ludzi jak Pan Andrzej Rachwał. Jego wkład w szkolenie i mentorowanie młodych talentów owocuje sukcesami, które budują pozycję Polski na europejskiej mapie badmintona.

Zarząd Podkarpackiego Związku Badmintona serdecznie gratuluje Panu Andrzejowi Rachwałowi tego zaszczytu oraz dziękuje za nieustanne poświęcenie dla rozwoju badmintona na Podkarpaciu. Jego praca powinna być inspiracją dla wszystkich zainteresowanych tą wspaniałą dyscypliną sportu.