Zjazd sprawozdawczy Podkarpackiego Związku Badmintona

Działając na podstawie zapisów § 26, 31 i 37 Statutu Podkarpackiego Związku Badmintona (PZB)
Zarząd Podkarpackiego Związku Badmintona w porozumieniu z Komisją Rewizyjną
zwołuje Sprawozdawczy Zjazd Delegatów (ZD) Podkarpackiego Związku Badmintona
w dniu 14-12-2022 r. (środa) o godz. 1630. w pierwszym terminie.
w dniu 14-12-2022 r. o godz. 1700. w drugim terminie.
Miejsce Zjazdu: Rzeszów ul. Pułaskiego 13a
Sala konferencyjna Podkarpackiej Federacji Sportu
  Z a p r a s z a m y
2 delegatów Waszego Klubu na Sprawozdawczy Zjazd Podkarpackiego  Związku Badmintona, który odbędzie się w dniu 14 grudnia 2022 o godz. 1630
Zjazd odbędzie się w Rzeszowie ul. Pułaskiego 13a

Proponowany porządek obrad Zjazdu Delegatów
1. Otwarcie Zjazdu przez Prezesa PZB.
2. Wybór przewodniczącego obrad i protokolanta ZZD.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków.
5. Sprawozdanie Komisji Mandatowej w sprawie prawomocności obrad.
6. Sprawozdanie Zarządu  i Komisji Rewizyjnej (KR) z działalności w 2021 r.
7. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu i KR z działalności w 2021 r
8. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Zarządu z działalności w 2021 r.|
9. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania KR z działalności w 2021 r.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie obrad.

Sprawozdanie PZBad KOMISJA REWIZYJNA
Sprawozdanie z prac Zarządu za rok 2021
Upoważnienie ZZD_2022