Zapraszamy na Mistrzostwa Podkarpacia w Badmintonie

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Mistrzostw Podkarpacia Żaków Młodszych, Żaków, Młodzików Młodszych,
Młodzików w Badmintonie 2022

1. Termin i miejsce
28-05-2022 (Sobota) godz. 9.30
Hala Sportowa przy Zespole Szkół w Gogołowie, 38-131 Gogołów 316
Do dyspozycji: 4 korty oraz zaplecze socjalne
2. Cel Imprezy
– Popularyzacja tej dyscypliny sportowej
– Sportowa rywalizacja w duchu fair play wśród dzieci i młodzieży
– Propagowanie zdrowego i aktywnego spędzania czasu wolnego
3. Organizatorzy
– Podkarpacki Związek Badmintona
– MKS Skarbek Gogołów
– Zespół Szkół w Gogołowie
4. Kategorie wiekowe wg regulaminu PZBad
Żacy młodsi – ur. 2013 i młodsi
Żacy – ur. 2011 i młodsi
Młodzik Młodszy – ur. 2009 i młodsi
Młodzicy ur. – 2007–2008
5. Ogólny program mistrzostw
– Odprawa techniczna oraz weryfikacja zgłoszeń: 9.00
– Otwarcie Mistrzostw: 9.15
– Początek gier: 9.30
– Po zakończeniu finałów dekoracje zwycięzców i zakończenie Mistrzostw
6. System rozgrywek
System rozgrywek grupowo-pucharowy
– w przypadku dużej ilości zgłoszeń system może ulec zmianie na
pucharowy
– Przy losowaniu gier brana będzie pod uwagę pozycja zawodnika na liście
rankingowej PZBad oraz listy klasyfikacyjnej Podkarpacki CUP 2021
– Zawodnik może być zgłoszony max. w dwóch grach
– Żacy mogą grać również w jednej grze w kategorii Młodzik lub Młodzik
Młodszy.
– Kategorie Żacy Młodsi oraz Żacy tylko gry pojedyncze dziewcząt
i chłopców
– Kategorie Młodzik Młodszy – tylko gra pojedyncza chłopców
– Kategoria Młodzik – wszystkie gry
Uwaga: Warunkiem rozegrania danej gry we właściwej kategorii jest
zgłoszenie min. 4 zawodników lub 4 par.
Warunki uczestnictwa
– posiadanie aktualnych badań lekarskich i ubezpieczenia
– posiadanie sprzętu sportowego do badmintona oraz ubioru sportowego
– odpowiedni wiek
– uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny i własną odpowiedzialność
7. Sędzia główny
Piotr Skrzek
8. Zgłoszenia do gier
na adres sędziego głównego : skrzek.piotr04@gmail.com z kopią
do Podkarpackiego Związku Badmintona pdkbad@gmail.com
w nieprzekraczalnym terminie do: 24.05.2022 do godz.20-ej. ze względu
na konieczność zamówienia odpowiedniej liczby medali i dyplomów.
Losowanie: 27.05.2022 r. (piątek), do godz. 15.00,
39-200 Dębica, ul. Cmentarna 63/54
Publikacja losowania i planu gier na Tournament Software.
9. Lotki
We własnym zakresie.
10. Nagrody
Dyplomy, medale za miejsca na podium.
11. Inne
– wszystkie gry do 2 wygranych setów do 21 (Żacy młodsi i Żacy
punktacja do 15) W przypadku dużej ilości zgłoszeń zasady punktacji
mogą ulec zmianie)
– w sprawach nie ujętych w komunikacie decyduje Sędzia główny
w porozumieniu z organizatorem.
– Wpisowe/Startowe: 20 zł gra pojedyncza, 10 zł gra podwójna za
zawodnika.
Ewentualne pytania i uwagi proszę kierować na adresy e-mail podane na www lub
bezpośrednio do organizatorów.
Zapraszają:

www.badminton-rz.pl/                                 www.skarbekmks.pl