Mistrzostwa Podkarpacia 2020

ŻAKÓW MŁODSZYCH, ŻAKÓW, MŁODZIKÓW MŁODSZYCH, MŁODZIKÓW
, JUNIORÓW MŁODSZYCH ORAZ OPEN W BADMINTONIE 2020
(ZA SEZON 2019-2020)
-KOMUNIKAT-

 • Kategorie: Żacy Młodsi, Żacy, Młodzik Młodszy, Młodzik, Junior Młodszy, OPEN
 • Żyraków – Hala Sportowa Zespołu Szkół w Żyrakowie – 6 kortów
 • Termin i miejsce: 19.09.2020 r. godz. 9.30 (sobota)
 • Organizatorzy: Podkarpacki Związek Badmintona, UKS Orbitek Straszęcin, Fundacja Narodowy Badminton
 • Kategorie wiekowe wg regulaminu PZBad:
  Żacy młodsi-  ur. 2011 i później
  Żacy ur. 2009 – 2010
  Młodzik Młodszy ur. 2007-2008
  Młodzicy ur. 2005 – 2006
  Junior Młodszy 2003 – 2004
  Open Mężczyźni
  Open Kobiety
 • Ogólny program mistrzostw:
  – Odprawa techniczna/ weryfikacja zgłoszeń: 9.00
  – Uroczyste otwarcie Mistrzostw: 9.15
  – Początek gier:
  9.30 od 9.30  – Żak Młodszy i Żak
  od 12.00 – Młodzik Młodszy, Młodzik i Junior Młodszy
  od godz. 15.00 – OPEN
  – Po zakończeniu finałów dekoracje zwycięzców i zakończenie Mistrzostw
 • System rozgrywek:
  – System rozgrywek grupowo-pucharowy
  – w przypadku dużej ilości zgłoszeń system może ulec zmianie
  – Przy losowaniu gier brana będzie pod uwagę pozycja zawodnika na liście rankingowej PZBad oraz listy klasyfikacyjnej Podkarpacki CUP 2019
  – Zawodnik  może być zgłoszony max. w jednej  kategorii do dwóch gier ( z wyjątkiem kategorii Żak oraz OPEN )
  – Żacy mogą grać również w 1 grze w kategorii Młodzik Młodszy.
  – Kategorie Żacy Młodsi, Żacy i Junior młodszy – tylko gry pojedyncze
  – Kategorie Młodzik młodszy i Młodzik wszystkie gry.
  – Warunkiem rozegrania danej gry we właściwej kategorii jest zgłoszenie minimum
  3 zawodników lub 3 par.
 • Warunki uczestnictwa:
  –  miejsce zamieszkania – województwo podkarpackie
  – posiadanie aktualnych badań lekarskich i ubezpieczenia
  – posiadanie sprzętu sportowego do badmintona i ubioru
  – odpowiedni wiek
  – uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny i własną odpowiedzialność
  – WYPEŁNIONY KWESTIONARIUSZ UCZESTNIKA TURNIEJU
 • Sędzia główny:  Piotr Skrzek
 • Zgłoszenia do gier:
  – na adres sędziego głównego : piotr04@gmail.com z kopią do Podkarpackiego Związku Badmintona  pdkbad@gmail.com   w nieprzekraczalnym terminie do: 14.09.2020  do godz.20-ej. ze względu na konieczność zamówienia odpowiedniej liczby medali i dyplomów. 
 • Losowanie: 18.09.2020 (piątek),  do godz. 18.00,
  39-200 Dębica, ul. Cmentarna 63/54
  Publikacja losowania i planu gier  na Tournament Software
 • Lotki: We własnym zakresie.
 • Nagrody: dyplomy, medale za miejsca na podium
 • Inne informacje:
  – uczestników obowiązują WYTYCZNE Polskiego Związku Badmintona w sprawie organizacji zawodów w związku z COVID – 19
  – wszystkie gry do 2 wygranych setów do 21 (Żacy młodsi i Żacy punktacja do 15)
  – w sprawach nie ujętych w komunikacie decyduje sędzia główny w porozumieniu z organizatorem.
  – Wpisowe/Startowe :
  Żak Młodszy, Żak, Młodzik Młodszy, Młodzik i Junior Młodszy – gratis
  Kategoria OPEN – 30 zł od gry