Wybory władz w Podkarpackim Związku Badmintona rozstrzygnięte

9.01.2020 r w Rzeszowie w siedzibie Podkarpackiej Federacji Sportu odbyły się wybory nowych władz Podkarpackiego Związku Badmintona na kolejne cztery lata. W wyborach uczestniczyło 23 delegatów z 12 klubów na 15 uprawnionych. Delegaci jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej za okres 26.01.2016 – 31.12.2019 r.  i udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi na wniosek komisji rewizyjnej. W wyniku przeprowadzonych  wyborów prezesem Podkarpackiego Związku Badmintona ponownie został Andrzej Rachwał a do nowego zarządu zostali wybrani i ukonstytuowali się następująco: Krzysztof Orzechowicz – Wiceprezes d/s organizacyjnych, Piotr Skrzek – Wiceprezes d/s sportowych, Adam Bunio – Wiceprezes d/s promocji i rozwoju, Mariusz Bienia – sekretarz, Bartosz Curzytek – członek zarządu. Wybrano również nowych członków Komisji Rewizyjnej którzy ukonstytuowali się następująco: Monika Biela – przewodnicząca, Rafał Kosztyło – sekretarz, Piotr Iwanko – członek komisji.