Mistrzostwa Podkarpacia 2019 w Medyce

Komunikat organizacyjny Mistrzostw Podkarpacia w Badmintonie.

 • Kategorie: Dzieci, Żacy, Młodzik Młodszy, Młodzik, Junior Młodszy
 • Medyka – Hala Sportowa Zespołu Szkół – 7 kortów
 • Termin i miejsce: 02-06-2019 godz. 9.30 (niedziela)
 • Organizatorzy: UKS Jagiellonka Medyka, Podkarpacki Związek Badmintona,
 • Kategorie wiekowe wg regulaminu PZB:
  Żacy młodsi-  ur. 2010 i później
  Żacy ur. 2008 – 2009
  Młodzik Młodszy ur. 2006-2007
  Młodzicy ur. 2004 – 2005
  Junior Młodszy 2002 – 2003
 • Ogólny program mistrzostw:
  – Odprawa techniczna/ weryfikacja zgłoszeń: 9.00
  – Uroczyste otwarcie Mistrzostw: 9.15
  – Początek gier: 9.30
  – Po zakończeniu finałów dekoracje zwycięzców i zakończenie Mistrzostw
 • System rozgrywek:
  – System rozgrywek grupowo-pucharowy  dla kategorii Żacy młodsi i Żacy, pucharowy dla pozostałych kategorii (w przypadku zgłoszeń poniżej 5 zawodników lub 5 par system grupowy – „każdy z każdym”)
  – system uwarunkowany także ilością zgłoszeń zgodnie z regulaminem PZBad.
  – Przy losowaniu gier brana będzie pod uwagę pozycja zawodnika na liście rankingowej PZBad oraz klasyfikacji turniejów Podkarpacki CUP
  – Zawodnik  może być zgłoszony max. w jednej  kategorii do dwóch gier ( z wyjątkiem kategorii Żak)
  – Żacy mogą grać również w 1 grze w kategorii Młodzik Młodszy.
  – Kategorie Żacy Młodsi, Żacy i junior młodszy – tylko gry pojedyncze
  – Kategorie młodzik młodszy i młodzik wszystkie gry.
  – Warunkiem rozegrania danej gry we właściwej kategorii jest zgłoszenie min. 3 zawodników lub 3 par.
 • Warunki uczestnictwa:
  – posiadanie aktualnych badań lekarskich i ubezpieczenia
  – posiadanie sprzętu sportowego do badmintona i ubioru
  – odpowiedni wiek
  – uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny i własną odpowiedzialność
 • Sędzia główny:  Piotr Skrzek
 • Zgłoszenia do gier:
  – na adres sędziego głównego : skrzek.piotr04@gmail.com  z kopią do Podkarpackiego Związku Badmintona  pdkbad@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do: 20-05-2019  do godz.20, ze względu na konieczność zamówienia odpowiedniej liczby medali.
 • Losowanie:31-05-2019 (piątek),  godz. 18.00, 39-200 Dębica, ul. Cmentarna 63/54
  Publikacja zgłoszeń, losowania i planu gier  na Tournament Software
 • Lotki: We własnym zakresie.
 • Nagrody: dyplomy, medale i inne w miarę możliwości finansowych – za miejsca na podium
 • Inne informacje:
  – wszystkie gry do 2 wygranych setów do 21 (Dzieci i Żacy punktacja do 15), w przypadku dużej ilości zgłoszeń punktacja może ulec zmianie.
  – w sprawach nie ujętych w komunikacie decyduje sędzia główny w porozumieniu z organizatorem.
  – Wpisowe/Startowe : 0 zł 

ZAPRASZAMY!!!!!!