Mistrzostwa Podkarpacia w Badmintonie – Medyka 9.06.2018 r.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Mistrzostw Podkarpacia w Badmintonie 2018
w ramach cyklu ” 100 turniejów na 100-lecie Niepodległosci”

 1. Kategorie: Dzieci, Żacy, Młodzik Młodszy, Młodzik, Junior Młodszy
 2. Medyka – Hala Sportowa Zespołu Szkół – 7 kortów
 3. Termin i miejsce: 09-06-2018 godz. 9.30 (sobota)
 4. Organizatorzy: UKS Jagiellonka Medyka, Podkarpacki Związek Badmintona, Fundacja Narodowy Badminton
 5. Kategorie wiekowe wg regulaminu PZB:
  Dzieci ur. 2010 i później
  Żacy ur. 2008 – 2009
  Młodzik Młodszy ur. 2006-2007
  Młodzicy ur. 2004 – 2005
  Junior Młodszy 2002 – 2003
 6. Ogólny program mistrzostw:
  – Odprawa techniczna/ weryfikacja zgłoszeń: 9.00
  – Uroczyste otwarcie Mistrzostw: 9.15
  – Początek gier: 9.30
  – Po zakończeniu finałów dekoracje zwycięzców i zakończenie Mistrzostw
  – Planowane zakończenie turnieju:  uzależnione od ilości zgłoszeń.
 7. System rozgrywek:
  – System rozgrywek grupowo-pucharowy pośredni dla kategorii Dzieci i Żacy, pucharowy dla pozostałych kategorii (w przypadku zgłoszeń poniżej 5 zawodników lub 5 par system grupowy – „każdy z każdym”)
  – system uwarunkowany także ilością zgłoszeń zgodnie z regulaminem PZBad.
  – Przy losowaniu gier brana będzie pod uwagę pozycja zawodnika na liście rankingowej PZBad
  – Zawodnik  może być zgłoszony max. w jednej  kategorii do dwóch gier ( z wyjątkiem kategorii Żak)
  – Żacy mogą grać również w kategorii Młodzik Młodszy.
  – Kategorie Dzieci i Żacy – tylko gry pojedyncze (do dwóch wygranych setów do 15 pkt. max. do 20 pkt przy grze na przewagi)
  – Pozostałe kategorie wszystkie gry.
  – Warunkiem rozegrania danej gry we właściwej kategorii jest zgłoszenie min. 3 zawodników lub 3 par.
 8. Warunki uczestnictwa:
  – posiadanie aktualnych badań lekarskich i ubezpieczenia
  – posiadanie sprzętu sportowego do badmintona i ubioru
  – odpowiedni wiek
  – uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny i własną odpowiedzialność
 9. Sędzia główny:  Piotr Skrzek
 10. Zgłoszenia do gier:
  – na adres sędziego głównego : piotr04@gmail.com z kopią do Podkarpackiego Związku Badmintona  pdkbad@gmail.com  w nieprzekraczalnym terminie do: 31-05-2018  do godz.20-ej. ze względu na konieczność zamówienia odpowiedniej liczby medali. 
 11. Losowanie: 08-06-2018 (piątek),  godz. 18.00, 39-200 Dębica, ul. Cmentarna 63/54
  Publikacja losowania i planu gier  na Tournament Software 08.06.2018 r. godzina 19.00
 12. Lotki: We własnym zakresie.
 13. Nagrody: dyplomy, medale i inne w miarę możliwości finansowych – za miejsca na podium
 14. Inne informacje:
  – wszystkie gry do 2 wygranych setów do 21 (Dzieci i Żacy punktacja do 15)
  – w sprawach nie ujętych w komunikacie decyduje sędzia główny w porozumieniu z organizatorem.
  – Wpisowe/Startowe : 0 zł 
 15. Wyżywienie: obiad w cenie 15 zł.  Zgłoszenia do 31.05.2018 r.na adres –  t.kordek@wp.pl