VII runda I PSG Podkarpackiej Ligi Badmintona

Pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego. Sponsorem Głównym i Tytularnym ligi jest Polska Spółka Gazownictwa. Patronat Medialny objęła Gazeta Codzienna Nowiny i Nowiny 24.
Organizatorzy:
Podkarpacki  Związek Badmintona,  JKB Jarosław

 1. Termin zawodów: 29.04.2018 r. (niedziela)
 2. Miejsce zawodów: Jarosław ul. Jana Pawła II 30 – Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
 3. Program : 29.04.2018 r. (niedziela) – godz. 9.30 – weryfikacja i zgłoszenia do I rundy
  – godz. 10,00 – rozpoczęcie gier I rundy
  – godz. 12.30 – rozpoczęcie gier II rundy
  PLAN MECZY VII RUNDY
 4. System rozgrywek:
  gra pojedyncza I
  gra pojedyncza II
  gra podwójna
  gra pojedyncza III
  gra pojedyncza IV
  d) kolejność gier:
  A1 – B1
  A2 – B2
  AA-BB
  A1 – B2
  A2 – B1
  A3 – B3
 5. Cel turnieju:
   -popularyzacja badmintona na terenie województwa podkarpackiego
  -stworzenie możliwości bezpośredniej rywalizacji
  -integracja dzieci, młodzieży i dorosłych na podkarpaciu
  -badminton jako sposób na spędzanie wolnego czasu.
 6. Uczestnictwo :
  -Uczestnicy zobowiązani są do kulturalnego zachowania podczas turnieju i przestrzegania
  zasad fair play na hali
  -Obowiązuje strój sportowy
  -Każdy klub sam zabezpiecza się od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
  -Obowiązuje książeczka zdrowia sportowca lub oświadczenie o zdolności do gry na własną odpowiedzialność. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie opiekunów prawnych.
  O dopuszczeniu do gry osób decyduje  organizator.
 7. Sędzia główny: Monika Biela
 8. Wpisowe : Wpisowe wynosi 30 zł od drużyny na rzecz organizatora JKB Jarosław
 9. Postanowienia końcowe :
  -W sprawach spornych, nieujętych w regulaminie Podkarpackiej Ligi Badmintona , decyduje organizator.
  -Uczestnicy zapewniają sami niezbędny sprzęt sportowy i lotki do gry, obowiązuje kolejność
  lotek zgodnie z rankingiem Polskiego Związku Badmintona.
  -Całość rozgrywek weryfikuje organizator Podkarpacki Związek Badmintona.