TURNIEJ BADMINTONA WIELICKI CUP 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
1. Cel Turnieju 
-Popularyzacja badmintona na terenie Wieliczki, województwa Małopolskiego oraz całego kraju w szczególności wśród dzieci i młodzieży,
-Propagowanie zdrowego trybu życia poprzez aktywność fizyczną,
Wymiana doświadczeń sportowych oraz nawiązywanie kontaktów poprzez uczestnictwo w zawodach,
-Wyłonienie najlepszych zawodników poprzez sportową rywalizację w poszczególnych kat. wiekowych,
-Przeciwdziałanie uzależnieniom od telewizji, komputerów oraz smartfonów.
2. Organizatorzy 
UKS Lider Siercza,
Powiatowy Park Rozwoju sp. z o.o.-Kampus Wielicki.
3. Termin i miejsce turnieju 
18.03. 2018 r. /niedziela/, godz. 9.00,
hala Kampusu Wielickiego, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105, 32-020 Wieliczka
4. Warunki uczestnictwa,
-Zgłoszenia drogą mailową na adres uks@sp-siercza.pl do dnia 15.03.2017 do godz. 20.00,
po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.
-W zgłoszeniu proszę podać imię, nazwisko, miejsce zamieszkania oraz rok urodzenia zawodnika.
-Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie stałego lub tymczasowego miejsca zamieszkania w Polsce,
-Opłacenie wpisowego: 20 zł. /gra pojedyncza/ płatne w dniu zawodów
Poświadczenie zdolności do gry w formie oświadczenia o stanie zdrowia
Obowiązkowy sprzęt, strój i obuwie sportowe.
Losowanie 16.03.2017 r. po godz 22.00 
Rozstawienie wg aktualnej listy klasyfikacyjnej PZBad i listy KOZBad
Wyniki losowania zostaną opublikowane na stronie www.tournamentsoftware.com
5. Rodzaje i system gier 
Turniej rozegrany zostanie na 6 boiskach,
w grze pojedynczej dziewcząt i chłopców, wg następujących roczników;
1. godz. 9.00 dzieci /2010 i młodsi/, żacy /2008-2009/
2. godz. 12.30 młodzik młodszy /2006-2007/, młodzik /2004-2005/, junior młodszy /2002-2003/
3. godz.15.30 open / amator, średnio-zaawansowany oraz zaawansowany – kobiety i mężczyźni /
Gry do 2 wygranych setów w systemie grupowo-pucharowym, do pięciu zgłoszeniach – każdy z każdym
Punktacja w zależności od ilości zgłoszeń
Zapisy wyłącznie do jednej kategorii wiekowej.
6. Program gier 18.03.2018 
godz. 8.30-przyjazd zawodników, ewentualna korekta losowania,
godz. 9.00-uroczyste rozpoczęcie,
godz. 9.15-rozpoczęcie gier /dzieci, żacy/,
godz. 12.30 rozpoczęcie gier /młodzik młodszy, młodzik, junior młodszy/,
godz. 15.30 rozpoczęcie turnieju open /dla zaawansowanych, średnio-zaawansowanych i niezaawansowanych/.
Zakończenie ok. godz. 19-20
7. Nagrody 
Za miejsca 1, 2, 3-4 dyplomy.
Puchary, medale dla najlepszych.
Nagrody rzeczowe losowane wśród wszystkich uczestników i trenerów
8. Badania lekarskie i stan zdrowia 
Organizator zapewnia doraźną pomoc medyczną
Uczestnicy zobowiązani są do złożenia oświadczenia o stanie zdrowia i posiadania ubezpieczenia NNW
9. Uwagi końcowe 
Sędzią głównym zawodów będzie sędzia związkowy PZBad-Piotr Skrzek .Organizator zapewnia lotki plastikowe, obowiązuje kolejność lotek piórowych. Gry sędziują wyznaczeni przez sędziego głównego uczestnicy turnieju. Uczestnicy turnieju mają obowiązek zapoznać się z regulaminem oraz są zobowiązani do jego przestrzegania, zachowania ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz stosowania się do poleceń sędziego głównego oraz organizatorów. Za zachowanie osób niepełnoletnich odpowiadają ich opiekunowie Uczestnicy Turnieju ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za szkody wyrządzone z własnej winy Organizator i wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie. Uczestnicy turnieju podpisując listę startową akceptują niniejszy regulamin zawodów oraz poniższą klauzulę: „zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady, relacje z wydarzenia z moją osobą mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję i Internet „ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133, poz. 883 i Art. 81 Ust. Pr. Aut./ Koszty przejazdów i wyżywienia pokrywają uczestnicy Dodatkowych informacji udziela Zbigniew Kacprzak tel. 600 470 053
Sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny zgodnie z przepisami PZBad.