Szkolna Liga Badmintona w Rzeszowie

REGULAMIN  SZKOLNEJ  LIGI  BADMINTON
1. Organizatorem zawodów jest Uczniowski Klub Sportowy
TKKF „Sprint” działający przy Zespole Szkół Nr 10 w Rzeszowie

2. SZKOLNA LIGA BADMINTONA (w skrócie SLB) to zawody indywidualne
– w SLB mogą uczestniczyć zawodnicy, uczniowie rzeszowskich szkół podstawowych z klas 1 – 7 oraz gimnazjum z klas 2 – 3.
– do SLB zostanie dopuszczonych maksimum 60 osób, (30 dziewczynek, 30 chłopców), które jako pierwsze zgłoszą swój akces do rozgrywek.

3. System rozgrywek:

 • Mecze będą rozgrywane raz w tygodniu (soboty).
 • System rozgrywek uzależniony od ilości zgłoszonych graczy.
 • Rozgrywki rozpoczynają się od godz. (9:30 i trwają do ok. 13:00).
 • Każdy mecz trwa do dwóch wygranych setów.
 • Sety rozgrywane są do 11 punktów.
 • Nad porządkiem zawodów czuwa sędzia główny.
 • Poszczególne mecze sędziują zawodnicy, a w przypadku sytuacji spornych sędzia główny wyznacza sędziego pomocniczego (instruktora).
 1. Punktacja
 • Za każde spotkanie zawodnicy – uczniowie otrzymują punkty:
 • za zajęcie I miejsca 5 pkt
 • za zajęcie II miejsca 4 pkt
 • za zajęci III miejsca  3 pkt
 • za zajęcie IV miejsca 2 pkt
 • za kolejne każde miejsce 1 pkt
 • Nie biorący w danym dniu udziału w lidze, nie otrzymują punktów.
 • O wygraniu całej ligi decyduje ilość zdobytych punktów we wszystkich spotkaniach. W przypadku takiej samej ilości punktów na końcu ligi decyduje wynik bezpośredniego meczu.
 1. Terminy i miejsce:
 • SLB rozpoczyna swoje rozgrywki w sobotę 7.10.2017
 • z wyłączeniem 10. 2017, 11.11.2017
 • Zakończenie rozgrywek: 12.2017
 • Hala: Zespół Szkół nr 10 w Rzeszowie  Dębicka 288
 • Termin zgłoszeń: zamknięty tzn. do 5.10.2017.
 1. UKS TKKF „Sprint” zapewnia:
 • sala z 4 kortami do badmintona,
 • profesjonalne warunki rywalizacji sportowej,
 • rakietki,
 • nylonowe lotki do gry.
 1. Nagrody:
 • Wszyscy startujący otrzymują pamiątkowe medale i dyplomy, a uczniowie – zawodnicy, którzy zajęli miejsca 1 – 3 otrzymują puchary, medale i dyplomy.
 1. Przepisy SLB:
 • Zawodnicy posiadają strój sportowy (obuwie zamienne),
 • Zawodnik nie ma prawa do przełożenia meczu .
 • Organizator może z przyczyn technicznych lub innych przełożyć spotkanie i informuje o tym uczestników
 • Zawodnicy zgłaszają się (swoją obecność) sędziemu głównemu zawodów na 10 minut przed meczem.
 • Interpretacja przepisów SLB przysługuje wyłącznie organizatorowi i on rozstrzyga wszelkie spory.
 • Pozostałe zasady zgodnie z PZBad
 • Wszystkie aktualne informacje znajdować się będą w Internecie pod adresem www.zs4.rzeszow.pl
 • Podpisanie formularza zgłoszeniowego jest równocześnie wyrażeniem zgody rodziców na zamieszczenie imienia, nazwiska, wyników oraz zdjęć i fotorelacji z udziałem ich dzieci na stronie internetowej ZS Nr 10 w Rzeszowie, a także na facebook uks tkkf sprint w Rzeszowie.
 • Zgłoszenia:

e-mail: instruktor.ewa@wp.pl tel.  603 434 267 lub osobiście

FORMULARZ zgłoszeniowy do SLB – 2017
Zgłoszenie powinno zawierać:
Szkoła (pełna nazwa)
Opiekun
Telefon
Imię, nazwisko zawodnika
Telefon
E-mail
Każdy z uczestników musi dostarczyć pisemną zgodę (rodzica, opiekuna prawnego) na uczestnictwo w SLB. Impreza nie jest objęta dodatkowym ubezpieczeniem NW.