MISTRZOSTWA POLSKI – ZAGNAŃSK 30.09.-01.10.2017 r.

1 .Organizator : Świętokrzyski Związek Badmintona w Kielcach.
2. Współorganizatorzy : Wójt Gminy Zagnańsk ; Świętokrzyski Kurator Oświaty.
3. Patronat honorowy:  Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,
Wojewoda Świętokrzyski
4. Cel:
– Promocja i popularyzacja badmintona w środowisku nauczycieli,
– Promocja i popularyzacja badmintona w środowisku lokalnym,
– Wyłonienie Mistrzów Polski Nauczycieli i Pracowników Oświaty w Badmintonie w 2017 roku.
5. Miejsce zawodów : Hala sportowa w Zagnańsku ul Turystyczna 59.
6. Program zawodów :
– 30.09.2017 r. ( sobota )
Godz. 10:00   Uroczyste otwarcie mistrzostw,
Godz. 10:15   Rozpoczęcie gier,
– 01.10.2017 r. ( niedziela )
Godz. 10:00 – ewentualne dokończenie gier, uroczyste zakończenie mistrzostw i wręczenie nagród,
7. Kategorie wiekowe :
– gry pojedyncze – zawodniczki i zawodnicy w kategoriach wiekowych :
0 kat do 30 lat
I kat.   30+   : ( w dniu zawodów ukończone 30 lat )
II kat.  40+   : ( w dniu zawodów ukończone 40 lat )
III kat. 50+  : ( w dniu zawodów ukończone 50 lat )
IV kat. 60 + : ( w dniu zawodów ukończone 60 lat )
– gry podwójne i mieszane – dla wszystkich  w kategoriach wiekowych :
0 kat do 30 lat
I kat.   30+   : ( w dniu zawodów ukończone 30 lat )
II kat.  40+   : ( w dniu zawodów ukończone 40 lat )
III kat. 50+  : ( w dniu zawodów ukończone 50 lat )
UWAGA : Rozstawienie zawodniczek i zawodników według :
– Listy klasyfikacyjnej PZBad,
– Listy klasyfikacyjnej seniorów,
– Wyników mistrzostw z poprzednich dwóch lat,
8. System rozgrywek :
– System rozgrywek grupowo – pucharowy pośredni trójkowy w grach pojedynczych i grach podwójnych ( minimalna ilość uczestników w danej kategorii wiekowej wynosi trzy, ). Rozgrywane są mecze o trzecie miejsca.
– Wszystkie gry rozgrywane do dwóch wygranych setów do 21 ( zgodnie z regulaminem PZBad ),
– Pozostałe ustalenia w zależności od ilości zgłoszeń,
– Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany systemu rozgrywek w przypadku ilość zgłoszeń uniemożliwiających rozegranie mistrzostw w powyższym terminie.

9. Warunki uczestnictwa :
– Nauczyciele i pracownicy oświaty legitymujący się stosownymi dokumentami potwierdzającymi aktualne zatrudnienie w oświacie,
– Złożenie oświadczenia potwierdzającego podpisem uczestnika o zdolności do gry,
– Posiadanie sprzętu sportowego do badmintona ( strój , obuwie, rakiety ),
– Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt,
– Uczestnicy maja prawo startu w trzech   grach różnego rodzaju
– Dopuszcza się grę uczestnika w młodszej kategorii wiekowej,
– W grach podwójnych decyduje wiek młodszego uczestnika z pośród zgłoszonej pary,
– Organizator zapewnia lotki sztuczne do gry , obowiązuje kolejność lotek zgodnie z regulaminem        PZBad,
10. Nagrody :
– Miejsca I –III w grach pojedynczych i podwójnych – puchary,
– Miejsca I – VIII we wszystkich kategoriach dyplomy,
11. Wyżywienie : baza żywieniowa na terenie Zagnańska; organizator zabezpiecza gorący posiłek dla wszystkich uczestników.
12. Nocleg : Baza noclegowa na terenie Zagnańska i Kielc
13. Wpisowe :
– Gra pojedyncza 25 zł
– Gra podwójna 25 zł
14. Sędzia główny : Stefan PAWLUKIEWICZ  (509521425)
15. Losowanie : 27.09.2017 (środa) godz. 18.00 losowanie gier pojedynczych i podwójnych za pomocą Tournament Software – Suchedniów, publikacja losowania 28.09.2017 (czwartek) do godziny 12.00,
16. Patronat medialny : Radio Kielce, Echo Dnia
17. Postanowienia końcowe :
– Turniej przeprowadzony zostanie według aktualnie obowiązującego regulaminu sportowego PZBad,
– W sprawach spornych nie ujętych w niniejszym komunikacie decyduje sędzia główny w porozumieniu z organizatorem,
– Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczna,
– Lista zgłoszeń do turnieju będzie dostępna na stronie Tournament Software
18. Osoby odpowiedzialne za organizacje mistrzostw :
Zbigniew Wojciechowski – tel. 515156306
19. Zgłoszenia : zgłoszenia do mistrzostw prosimy nadsyłać e-mailem do dnia 25.09.2017 do godz. 24.00 na adres sędziego głównego : stefan_pawlukiewicz@vp.pl ;

Zgłoszenie powinno zawierać :

  • Imię i Nazwisko
  • Miejscowość
  • Grupa rozgrywkowa :
  • Kategoria : np. II kat. Gra pojedyncza , II kat. Gra podwójna
  • Numer telefonu do kontaktu z uczestnikiem