Zapraszamy na Turniej Amatorów do Jarosławia

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Organizator -Stowarzyszenie Sportowe Jarosławski Klub Badmintona „JKB”
Cel:
–  propagowanie gry w badmintona,
–  podniesienie sprawności fizycznej i koordynacji osób nie uprawiających czynnie sportu,
–  propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu
Termin i miejsce:
– 30.09.2017 ( sobota) godz. 9.00, Ośrodek Szkolno – Wychowawczy ul. Jana Pawła II
Program turnieju:
– godz. 8.30 – odprawa techniczna
– godz. 9.00 – rozpoczęcie gier
 Kategorie:
– Kobiety Amator
– Kobiety Amator zaawansowany
– Mężczyźni Amator
– Mężczyźni Amator zaawansowany
– Gra mieszana – zgłoszenia par (możliwość zgłoszenia na odprawie technicznej)
Uczestnictwo:
–  w turnieju mogą uczestniczyć wszyscy chętni do gry w badmintona,
– w turnieju nie mogą uczestniczyć osoby posiadające licencję PZBad (byłe, obecne)
– warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie do 27.09.2017 z podaniem imienia i nazwiska, miejscowości, kategorii na adres badjaroslaw@gmail.com lub telefonicznie 600239435, 604113468 lub sms z podaniem wszystkich danych
– uiszczenie wpisowego w kwocie 20 zł – w dniu turnieju,(wpisowe przeznaczone będzie na koszty organizacyjne rozgrywek oraz nagrody dla uczestników)
System rozgrywek:
– do 2 wygranych setów do 21/15 punktów (zależne od ilości zgłoszeń)
– grupowo-pucharowy – gry pojedyncze
– pucharowy – gra mieszana
– pozostałe ustalenia w zależności od ilości zgłoszeń
Sprawy sędziowskie:
– zawodnicy sędziują sobie sami, zgłaszając wynik organizatorowi,
– w sprawach spornych decyduje sędzia główny turnieju
Obowiązki organizatora:
– organizator zapewnia lotki (zawodnicy mogą dostarczyć własne lotki do gry- preferowane lotki piórowe), obsługę techniczną, oświadczenia, nagrody dla uczestników, napoje gorące.
– opiekę medyczną
Postanowienia końcowe:
-organizator nie ubezpiecza uczestników,
-organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, urazy oraz uszczerbki na       zdrowiu uczestników biorących udział w turnieju,
– organizator zapewnia tylko doraźną pomoc medyczną,
– organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w treści niniejszego komunikatu,
– gramy i kibicujemy FAIR PLAY – obowiązują przepisy PZBad
– zawodnicy biorący udział w turnieju wyrażają zgodę na wykonywanie oraz zamieszczanie przez organizatora ich zdjęć w internecie oraz na umieszczanie ich danych osobowych na Facebooku
– zawodnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność
– turniej prowadzony zostanie według aktualnie obowiązującego Regulaminu Sportowego PZBad
– w sprawach spornych nie ujętych w niniejszym komunikacie decyduje sędzia główny – Artur Kurka w porozumieniu z organizatorem