Kurs instruktora i trenera badmintona

Rekrutacja do projektu – Ogłoszenie o naborze:
Zapraszamy do udziału w Projekcie „Wiedza i Umiejętności i Postawa to kadry ze znakiem
Q – WYQALIFIKOWANE”.
Informujemy, że w dniu 04.09.2017 rozpoczniemy nabór kandydatów na KURSY NA INSTRUKTORA I TRENERA BADMINTONA.
Szkolenie organizuje Podkarpacki Związek Badmintona.
Dokumenty rekrutacyjne można składać w terminie od dnia 04.09.2017 do dnia 21.09.2017 r.
w siedzibie Podkarpackiego Związku Badmintona w Rzeszowie: ul. Pułaskiego 13a, 35-011 Rzeszów a także w Biurze Projektu: ul. Jagiellońska 9/12, 35-025 Rzeszów.
Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (do pobrania w zakładce Dokumenty).
Formularze złożone przed terminem nie będą rozpatrywane.