Zjazd Sprawozdawczy Podkarpackiego Związku Badmintona

Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Podkarpackiego Związku Badmintona
Kluby Badmintona
Województwa Podkarpackiego
Zarząd Podkarpackiego Związku Badmintona zwołuje Sprawozdawczy Zjazd Delegatów (SZD) Podkarpackiego Związku Badmintona w dniu 14-06-2017 r. o godz. 1700.
Z a p r o s z e n i e
Zapraszamy 2 delegatów Waszego Klubu na Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Podkarpackiego Związku Badmintona, który odbędzie się w dniu 14 czerwca 2017 o godz. 1700 .
Zjazd odbędzie się w świetlicy Podkarpackiej Federacji Sportu
przy ul. Pułaskiego 13 a w Rzeszowie.
Proponowany porządek Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów.
W załączeniu Upoważnienie  dla delegatów reprezentujących kluby,
które należy zabrać za sobą na Zjazd.
1. Powitanie delegatów
2. Wybór przewodniczącego zebrania
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Wybór sekretarza zebrania
5. Wybór komisji mandatowej i skrutacyjnej
6. Sprawozdanie Zarządu za 2016 r.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2016 r.
8. Dyskusja i wolne wnioski
9. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania
10. Zakończenie zebrania