Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Podkarpackiego Związku Badmintona

Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Podkarpackiego Związku Badmintona
Rzeszów dnia 04.12.2023
Kluby Badmintona
Województwa Podkarpackiego
(zgodnie z opłaconymi składkami)
Działając na podstawie zapisów § 25 Statutu Podkarpackiego Związku Badmintona
(PZB) Zarząd PZB w porozumieniu z Komisją Rewizyjną zwołuje Zwyczajny Zjazd
Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów (ZSWD) Podkarpackiego Związku Badmintona
w dniu 16-01-2024 r. (wtorek) o godz. 17.00
Z a p r a s z a m y

UPOWAŻNIENIE                   SZCZEGÓŁY