Badminton pasją

Data 5 listopada 2014 roku to dzień kiedy oficjalnie ruszył program finansowany przez województwo podkarpackie „ Badminton Pasją”, pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla. Był on realizowany przez Podkarpacki Związek Badmintona, który otrzymał z budżetu województwa dotację w wysokości 60 tys. zł. Pieniądze te zostały przeznaczone na zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji tego programu. Dzięki dotacji związek przekazał sprzęt na rozpoczęcie zajęć do kilkudziesięciu szkół i klubów.

Każdej taka placówka otrzyma średnio po trzy komplety niezbędnego sprzętu sportowego na boisko. W skład kompletu na jedno boisko wchodzą: 8  rakiet, 1 siatka, 2 tuby sztucznych lotek. Wartość jednego kompletu to 605,00 zł. Symboliczny zestaw dla Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Jarosławiu przekazał marszałek województwa Władysław Ortyl na ręce dyrektora Wojciecha Głąba. To jedna z placówek, które biorą udział w programie „Badminton z pasją”. Celem Programu jest wprowadzenie w ciągu 2-3 latach badmintona do 200 szkół z terenu Podkarpacia. Koszt realizacji całego przedsięwzięcia, na zakup niezbędnego sprzętu  to ok. 360 000 zł. Marszałek Władysław Ortyl zapewnił, że zarząd województwa przychylnie patrzy na tę inicjatywę i będzie ją wspierał. Prezes Podkarpackiego Związku Badmintona przekazał na ręce marszałka Władysława Ortyla oraz dyrektora biura poselskiego Kazimierza Moskala podziękowania w raz z symbolicznymi lotkami za pomoc w promocji badmintona i poparcie programu.  Przedsięwzięcie  ze względów organizacyjno-proceduralnych nie mogło być realizowane w ramach programu Shuttle Time przy współpracy z Polskim Związkiem Badmintona.