Kurs instruktora sportu – specjalność badminton

Zarząd Podkarpackiego Związku Badmintona informuje o organizacji  kursu  instruktorskiego  o specjalności badminton.
Warunki uczestnictwa w kursie:
– ukończona minimum szkoła średnia
– dobry stan zdrowia udokumentowany zaświadczeniem lekarskim
– posiadanie ubezpieczenia NW
Rozpoczęcie kursu planowane jest po zabraniu odpowiedniej liczby uczestników (min 12 osób). Koszt kursu 1200 zł (cena obejmuje podstawowe materiały szkoleniowe w tym lotki do zajęć praktycznych oraz opłata za egzamin )
Realizacja programu kursu podczas zjazdów sobotnio-niedzielnych.
Zgłoszenia   poprzez pocztę elektroniczną : pdkbad@gmail.com
W zgłoszeniu należy podać : Imię i Nazwisko , datę i miejsce urodzenia , miejsce
zamieszkania oraz telefon  kontaktowy i adres poczty elektronicznej.
Kurs zostanie przeprowadzony wg. Programu zatwierdzonego przez dział szkoleniowy Polskiego Związku Badmintona.
Miejsce kursu : Zespół Szkół w Straszęcinie k. Dębicy
Informacji szczegółowych udziela Andrzej Rachwał tel.  600 054 499