Regulamin Karpackiej Ligi Badmintona sezon 2021

Regulamin Karpackiej Ligi Badmintona sezon 2021

Regulamin Drużynowej Karpackiej I Ligi Badmintona na sezon 2021
Organizator: 
– Podkarpacki Związek Badmintona

 1. Współorganizatorzy:
  – Kluby biorące udział w rozgrywkach.
 2. Cele
  – popularyzacja badmintona na terenie południowo – wschodniej Polski
  – stworzenie możliwości bezpośredniej rywalizacji
  – integracja dzieci, młodzieży i dorosłych
  – badminton jako sposób na spędzanie wolnego czasu
 3. Miejsce i terminy
  – miejsce : zostanie ustalone po zamknięciu listy zgłoszeń
  – terminy : zostaną ustalone po zamknięciu listy zgłoszeń
 4. System rozgrywek
  a) W Lidze może zagrać zarówno kobieta jak i mężczyzna.
  b) Drużynę na dany mecz stanowi  od 3 do 9 zawodników. Drużyna, która wstawi się na dany mecz bez min. 3 zawodników  (np. z 2)     uznawana jest jako zdekompletowana i przegrywa mecz walkowerem czyli 0:7 (0:21;0:21 – w poszczególnych setach).
  c) Drużyna stawiająca się na spotkanie w składzie 3 osobowym może rozegrać mecz po
  wcześniejszym poinformowaniu sędziego i przeciwników o tym fakcie. W tym spotkaniu
  drużyna ta oddaje pojedynek „gra podwójna II” walkowerem.
  d)  rodzaje gier:
  gra pojedyncza I
  gra pojedyncza II
  gra podwójna I
  gra podwójna II
  gra pojedyncza III
  gra pojedyncza IV
  gra pojedyncza V
  e) kolejność gier:
  A1 – B1
  A2 – B2
  AA I – BB II
  AA II – BB II
  A1 – B2
  A2 – B1
  A3 – B3
  f) ten sam zawodnik może grać maksymalnie dwie gry pojedyncze i jedną podwójną w meczu.
  Zawodnika A1,A2,A3 może zastąpić tylko zawodnik A4 lub A5 oraz zawodnika B1,B2,B3 może zastąpić tylko zawodnik B4 lub B5. Zawodnik zmieniający gra do końca meczu.
  g) w przypadku kontuzji wpisuje się wynik do momentu powstania urazu oraz do „0” czyli np. jeżeli zawodnik doznał uraz u przy stanie 11:12 w pierwszym secie to wpisujemy następujący wynik – 11:21;0:21 .
  h) Punktacja:
  – za zwycięstwo 7:0 (6:0) lub 6:1 (5:1) zwycięska drużyna otrzymuje 3 pkt. a przegrana drużyna 0 pkt,
  – za zwycięstwo 5:2 i 4;3 (4:2) drużyna zwycięska otrzymuje 2 pkt. a przegrana 1 pkt,
  – za remis 1 pkt.  (w przypadku spotkania dwóch drużyn w 3 osobowym składzie).
  O końcowej kolejności tabeli decyduje: większa liczba punktów, bilans bezpośrednich meczy  (mecz i rewanż) między zainteresowanymi drużynami, większa liczba wygranych gier, większa różnica setów, większa różnica lotek, większy stosunek lotek.
  5. Sposób przeprowadzenia zawodów.
  – Ligę rozgrywa się w formie turniejów – rund, 8 drużyn gra w jednym miejscu w tym samym terminie)
  – Rozgrywa się wszystkie 7 gier.
  – Każda gra rozgrywana do dwóch wygranych setów do 21 punktów zgodnie z regulaminem PZBad.
  – Do drużyny uczestniczącej w rozgrywkach można zgłosić nowego zawodnika przed rozpoczęciem kolejnej rundy ( z wyjątkiem rundy finałowej)  w celu umieszczenia go w bazie danych Tournament Software, pod warunkiem, że nie uczestniczył w grze w tym samym sezonie w innym zespole Karpackiej I Ligi  lub Ekstraligi Polskiej Badmintona. W rundzie finałowej nie może wystąpić zawodnik, który nie rozegrał żadnej gry w rundzie zasadniczej.   Zawodnik w danym meczu może rozegrać maksymalnie 3 gry.
  Turniej (runda) organizowana na hali z minimum 4 boiskami
  RUNDA FINAŁOWA
  Do turnieju  finałowego osiem najlepszych zespołów Karpackiej I Ligi Badmintona.    Drużyny zagrają play off.  Półfinały: drużyna po sezonie zasadniczym – z pozycji 1 zagra z drużyną z pozycji 4, drużyna z pozycji 2 z drużyną z pozycji 3. Zwycięzcy półfinałów zagrają w finale ligi o I miejsce, przegrani z półfinałów zagrają o III miejsce. Baraże o miejsca 5-8 : drużyna po sezonie zasadniczym – z pozycji 5 zagra z drużyną z pozycji 8, drużyna z pozycji 6 z drużyną z pozycji 7. Zwycięzcy baraży zagrają o miejsce V, przegrani z baraży zagrają o miejsce VII.
  Wynik 4:0 kończy mecz.
  W przypadku remisu o zwycięstwie decyduje większa ilość wygranych setów!!!
  Uczestnictwo:
  – każda drużyna powinna zorganizować jedną rundę
  – do Drużynowej Karpackiej Ligi Badmintona mogą zgłaszać się   wszyscy, bez ograniczeń wiekowych,
  – uczestnicy zobowiązani są do kulturalnego zachowania podczas turnieju i przestrzegania
  zasad fair play na hali
  – w danym meczu obowiązuje jednolity  strój sportowy (koszulki)
  –  każdy klub sam zabezpiecza się od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
  – obowiązuje książeczka zdrowia sportowca lub oświadczenie o zdolności do gry na własną odpowiedzialność. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie opiekunów prawnych.
  O dopuszczeniu do gry osób decyduje dany organizator.
  – Wszystkich uczestników obowiązują sportowe badania lekarskie.
  Obowiązki organizatora:
  – drużyna organizująca daną rundę zobowiązana jest zapewnić:, numeratory na boiskach, bufet „kawowy”. W przypadku niespełnienia wyżej wymienionych zobowiązań drużyna traci 200 złoty kaucji- wpisowego (weryfikuje Podkarpacki Związek Badmintona).
  Sędziowie:
  Podkarpacki Związek Badmintona wyznacza osobę na daną rundę, która przeprowadzi zawody pod względem sędziowskim
  Gospodarz ligi na czas trwania  powinien zapewnić opiekę medyczną
  Nagrody i opłaty:
  – Puchary i medale za miejsca 1-3
  – Dyplomy za wszystkie miejsca
  – Wpisowe  płatne na rzecz Podkarpackiego Związku Badmintona    wynosi jednorazowo 200 zł w Karpackiej  Lidze Badmintona –  płatne na konto do 30 XII 2020 roku lub do 05-01-2021  (zgodnie z komunikatem) przeznaczone na cele organizacyjne i nagrody.
  – Dodatkowo każda drużyna wpłaca 30 zł gospodarzowi rundy na pokrycie kosztów organizacji.

– za każdy oddany mecz walkowerem drużyna płaci 50 zł. kary
(weryfikuje Podkarpacki Związek Badmintona)
Sprawy porządkowe
Czas oczekiwania na drużyny wynosi 15 minut. Jeżeli w czasie 15 minut od wyznaczonej godziny meczu nie będą spełnione przez organizatora warunki umożliwiające rozpoczęcie meczu uznaje się, że czas oczekiwania na drużynę organizatora został przekroczony. Spóźnienie drużyn przyjezdnych może być usprawiedliwione jedynie w przypadku opóźnienia publicznych środków lokomocji albo awarii własnego pojazdu, co musi być potwierdzone przez właściwą instytucję. Jeżeli istnieje możliwość rozegrania meczu  z opóźnieniem decyzja należy do sędziego głównego, ale drużyny powinny wykazać maksimum dobrej woli aby mecz rozegrać. Istnieje możliwość przyśpieszenia wyznaczonego meczu za zgodą obu drużyn. Przed rozpoczęciem każdego meczu obowiązuje prezentacja i powitanie drużyny. Osobą reprezentującą drużynę wobec sędziego głównego jest kierownik drużyny,  tj. osoba, która została pisemnie zgłoszona przez klub do pełnienia tej funkcji.
Postanowienia końcowe
– Informacje na temat ligi będą umieszczane i aktualizowane na stronie https://www.tournamentsoftware.com/ ,Podkarpackiego Związku Badmintona oraz prasie lokalnej.
Komisarzem ligi jest Piotr Skrzek, do którego należy przesyłać wyniki poszczególnych meczy drogą elektroniczną na adres piotr04@gmail.com, które będą wprowadzane do systemu informatycznego Tournament Software.
– W sprawach spornych, nieujętych w regulaminie decyduje organizator.
– Obowiązki gospodarza turnieju określają przepisy regulaminu sportowego Polskiego
Związku Badmintona
– Na 15 minut przed rozpoczęciem meczu kierownicy drużyn niezależnie od siebie podają
na piśmie sędziemu głównemu skład drużyny tj. ustawienie zawodników. Sędzia główny
dopilnowuje, aby drużyny mogły skorzystać z prawa tajności składu.
– Drużyna, która odda trzy  mecze bez gry (walkowerem  7:0, wszystkie pojedynki 21:0) zajmuje ostatnie miejsce w tabeli kończącej sezon zasadniczy , niezależnie od     wcześniej zajmowanego miejsca.
– Uczestnicy zapewniają sami niezbędny sprzęt sportowy i lotki do gry, obowiązuje kolejność  lotek zgodnie z rankingiem Polskiego Związku Badmintona.
– Całość rozgrywek weryfikuje  organizator Podkarpacki Związek Badmintona drużyna po sezonie zasadniczym – z pozycji 1 zagra z drużyną z pozycji 4, drużyna z pozycji 2 z drużyną z pozycji 3