Regulamin Karpackiej Ligi Badmintona sezon 2019/2020

Regulamin Drużynowej Karpackiej I Ligi Badmintona na sezon 2019/2020
1. Organizator:
-Podkarpacki Związek Badmintona
2. Współorganizatorzy:
-Kluby biorące udział w rozgrywkach.
3. Cele
-popularyzacja badmintona na terenie województwa podkarpackiego
-stworzenie możliwości bezpośredniej rywalizacji
-integracja dzieci, młodzieży i dorosłych na Podkarpaciu
-badminton jako sposób na spędzanie wolnego czasu
4. Miejsce i terminy
do ustalenia –
5. System rozgrywek
a) ligę rozgrywa się w kategorii kobiet i mężczyzn
b) drużynę na dany mecz stanowi od 3 do 7 zawodników. Drużyna, która wstawi się na dany mecz bez min. 3 zawodników (np. z 2) uznawana jest jako zdekompletowana i przegrywa mecz walkowerem czyli 0:6 (0:21;0:21 – w poszczególnych setach).
Jeśli z danego klubu nie została zgłoszona drużyna kobiet, w składzie drużyny męskiej
może wystąpić kobieta.
c) rodzaje gier:
gra pojedyncza I
gra pojedyncza II
gra podwójna
gra pojedyncza III
gra pojedyncza IV
gra pojedyncza V
d) kolejność gier:
A1 – B1
A2 – B2
AA-BB
A1 – B2
A2 – B1
A3-B3
e) ten sam zawodnik może grać maksymalnie dwie gry pojedyncze w meczu.
Zawodnika A1,A2,A3 może zastąpić tylko zawodnik A4 lub A5 oraz zawodnika B1,B2,B3 może zastąpić tylko zawodnik B4 lub B5. Zawodnik zmieniający gra do końca meczu.
f) w przypadku kontuzji wpisuje się wynik do momentu powstania urazu oraz do „0” czyli np. jeżeli zawodnik doznał uraz u przy stanie 17:15 w pierwszym secie to wpisujemy następujący wynik – 17:21;0:21 .
g) Punktacja:
-Za zwycięstwo 6:0 lub 5:1 drużyna otrzymuje 3 pkt.,
-za zwycięstwo 4:2 drużyna otrzymuje 2 pkt.,
-za remis 1 pkt.,
-za przegraną 0 pkt.
O końcowej kolejności tabeli decyduje: większa liczba punktów, bilans bezpośrednich meczy (mecz i rewanż) między zainteresowanymi drużynami, większa liczba wygranych gier, większa różnica setów, większa różnica lotek, większy stosunek lotek.
h) Sposób przeprowadzenia zawodów.
-Ligę rozgrywa się w formie turniejów – rund ( 8 drużyn gra w jednym miejscu w tym samym terminie)
-Rozgrywa się wszystkie 6 gier.
-Każda gra rozgrywana do dwóch wygranych setów do 21 punktów zgodnie z regulaminem PZBad.
-Do drużyny uczestniczącej w rozgrywkach można zgłosić nowego zawodnika przed rozpoczęciem kolejnej rundy ( z wyjątkiem rundy finałowej) w celu umieszczenia go w bazie danych Tournament Software, pod warunkiem, że nie uczestniczył w grze w tym samym sezonie w innym zespole Karpackiej I lub II Ligi Badmintona oraz innej ligi polskiej. W rundzie finałowej nie może wystąpić zawodnik, który nie rozegrał żadnej gry w rundzie zasadniczej. Zawodnik w danym meczu może rozegrać maksymalnie 3 gry.
Turniej (runda) organizowana na hali z minimum 4 boiskami

RUNDA FINAŁOWA
Do turnieju finałowego awansują wszystkie zespoły Karpackiej I Ligi Badmintona oraz dwie najlepsze drużyny Karpackiej II Ligi Badmintona. Wszystkie drużyny z Karpackiej I Ligi Badmintona oraz dwie najlepsze drużyny z Karpackiej II Ligi Badmintona po sezonie zasadniczym grają kolejno o miejsca. 1 z 2 o złoty medal , 3 z 4 o brązowy medal, 5 z 6 o piąte miejsce , 7 z 2 miejscem z Karpackiej II Ligi Badmintona baraż o awans do Karpackiej I Ligi Badmintona, 8 z spada do Karpackiej II Ligi Badmintona. Wynik 4:0 kończy mecz.
W przypadku remisu o zwycięstwie decyduje większa ilość wygranych setów!!!
6. Uczestnictwo
-każda drużyna ma obowiązek organizacji jednej rundy
-do Drużynowej Karpackiej Ligi Badmintona mogą zgłaszać się
wszyscy, bez ograniczeń wiekowych,
-uczestnicy zobowiązani są do kulturalnego zachowania podczas turnieju i przestrzegania
zasad fair play na hali
-w danym meczu obowiązuje jednolity strój sportowy (koszulki)
– każdy klub sam zabezpiecza się od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
-obowiązuje książeczka zdrowia sportowca lub oświadczenie o zdolności do gry na własną odpowiedzialność. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie opiekunów prawnych. O dopuszczeniu do gry osób decyduje dany organizator.
-Wszystkich uczestników obowiązują sportowe badania lekarskie, które sprawdza sędzia
główny
7. Obowiązki organizatora:
-drużyna organizująca daną rundę zobowiązana jest zapewnić: opiekę medyczną, sędziów prowadzących, numeratory na boiskach, bufet „kawowy”.
8. Sędziowie
-Podkarpacki Związek Badmintona powołuje sędziego głównego (pokrywa koszty)
-Gospodarz ligi na czas trwania zapewnia opiekę medyczną oraz obsadę sędziowską (sędziów prowadzących) na wszystkich boiskach.
Nagrody i opłaty:
-Puchary za miejsca 1-3
-Dyplomy za wszystkie miejsca, inne nagrody w zależności od pozyskanych środków od sponsora.
-Wpisowe-kaucja od każdej zgłoszonej drużyny na rzecz Podkarpackiego Związku Badmintona wynosi jednorazowo na cykl rozgrywek 300 zł w Karpackiej I Lidze Badmintona- płatne na konto  Podkarpackiego Związku Badmintona przeznaczone na cele organizacyjne i nagrody.
-za każdy oddany mecz walkowerem drużyna płaci 50 zł. kary (weryfikuje Podkarpacki Związek Badmintona)
8. Sprawy porządkowe
Czas oczekiwania na drużyny wynosi 15 minut. Jeżeli w czasie 15 minut od wyznaczonej godziny meczu nie będą spełnione przez organizatora warunki umożliwiające rozpoczęcie meczu uznaje się, że czas oczekiwania na drużynę organizatora został przekroczony. Spóźnienie drużyn przyjezdnych może być usprawiedliwione jedynie w przypadku opóźnienia publicznych środków lokomocji albo awarii własnego pojazdu, co musi być potwierdzone przez właściwą instytucję. Jeżeli istnieje możliwość rozegrania meczu z opóźnieniem decyzja należy do sędziego głównego, ale drużyny powinny wykazać maksimum dobrej woli aby mecz rozegrać. Istnieje możliwość przyśpieszenia wyznaczonego meczu za zgodą obu drużyn. Przed rozpoczęciem każdego meczu obowiązuje prezentacja i powitanie drużyny. Osobą reprezentującą drużynę wobec sędziego głównego jest kierownik drużyny, tj. osoba, która została pisemnie zgłoszona przez klub do pełnienia tej funkcji. 
9. Postanowienia końcowe
-Informacje na temat ligi będą umieszczane i aktualizowane na stronie Podkarpackiego Związku Badmintona oraz prasie lokalnej.
Sekretarzem ligi jest Piotr Skrzek do którego należy przesyłać wyniki poszczególnych meczy drogą elektroniczną na adres skrzek.piotr04@gmail.com, które będą wprowadzane do systemu informatycznego Tournament Software.
-W sprawach spornych, nieujętych w regulaminie decyduje organizator.
-Obowiązki gospodarza turnieju określają przepisy regulaminu sportowego Polskiego
Związku Badmintona
Na 15 minut przed rozpoczęciem meczu kierownicy drużyn niezależnie od siebie podają
na piśmie sędziemu głównemu skład drużyny tj. ustawienie zawodników. Sędzia główny 
dopilnowuje, aby drużyny mogły skorzystać z prawa tajności składu.
-Drużyna, która odda trzy mecze bez gry (walkowerem 6:0, wszystkie pojedynki 21:0) zajmuje ostatnie miejsce w tabeli kończącej sezon zasadniczy , niezależnie od wcześniej zajmowanego miejsca.
-Uczestnicy zapewniają sami niezbędny sprzęt sportowy i lotki do gry, obowiązuje kolejność
lotek zgodnie z rankingiem Polskiego Związku Badmintona.
-Całość rozgrywek weryfikuje organizator Podkarpacki Związek Badmintona.