REGULAMIN KARPACKIEJ II LIGI BADMINTONA 2018/2019

 1. Organizator:
  – Podkarpacki Związek Badmintona
 2. Współorganizatorzy:
  – Kluby biorące udział w rozgrywkach.
 3. Cele
  – popularyzacja badmintona na terenie południowo- wschodniej  Polski
  – stworzenie możliwości bezpośredniej rywalizacji
  – integracja dzieci, młodzieży i dorosłych
  – badminton jako sposób na spędzanie wolnego czasu
 4. Miejsce i terminy
  – miejsce : zostanie ustalone po zamknięciu listy zgłoszeń
  – terminy : zostaną ustalone po zamknięciu listy zgłoszeń
 5. System rozgrywek
  a) ligę rozgrywa się w kategorii kobiet i mężczyzn
  b) drużynę na dany mecz stanowi  od 2 do 5 zawodników
  Jeśli z danego klubu nie została zgłoszona drużyna kobiet, w składzie drużyny męskiej  może wystąpić kobieta.
  c)  rodzaje gier:
  gra pojedyncza I
  gra pojedyncza II
  gra podwójna
  gra pojedyncza III
  gra pojedyncza IV
  d) kolejność gier:
  A1 – B1
  A2 – B2
  AA – BB
  A1 – B2
  A2 – B1

Ten sam zawodnik może grać maksymalnie dwie gry pojedyncze w meczu.
e) Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 2 pkt. , przegraną 0 pkt.
O kolejności miejsc decyduje: większa liczba punktów, bilans bezpośrednich meczy (mecz
i rewanż) między zainteresowanymi drużynami, większa liczba wygranych gier, większa różnica setów, większa różnica lotek, większy stosunek lotek.
f) Sposób przeprowadzenia zawodów.
– Ligę rozgrywa się w formie turniejów – rund  (gra w jednym miejscu w tym samym terminie)
– Rozgrywa się wszystkie 5 gier.
– Każda gra rozgrywana do dwóch wygranych setów do 21 punktów zgodnie z regulaminem PZBad.
– Do drużyny uczestniczącej w rozgrywkach można zgłosić nowego zawodnika przed rozpoczęciem kolejnej rundy ( z wyjątkiem rundy finałowej)  w celu umieszczenia go w bazie danych Tournament Software, pod warunkiem, że nie uczestniczył w grze w innym zespole Podkarpackiej I , II  Ligi Badmintona lub innej lidze polskiej
– zawodnik w danym meczu może rozegrać maksymalnie 3 gry.
Drużyna zajmująca po sezonie zasadniczym I miejsce awansuje do Karpackiej I Ligi Badmintona, drużyna zajmująca po sezonie zasadniczym II miejsce gra w rundzie finałowej baraż o awans do Karpackiej I Ligi Badmintona z 7 drużyną z Karpackiej I Ligi Badmintona (6 gier).

6. Uczestnictwo
– do Drużynowej Karpackiej II Ligi Badmintona mogą zgłaszać się
wszyscy, bez ograniczeń wiekowych,
– Uczestnicy zobowiązani są do kulturalnego zachowania podczas turnieju i przestrzegania
zasad fair play na hali
– Obowiązuje strój sportowy
– Uchwałą zebrania organizacyjnego:
–  każdy klub sam zabezpiecza się od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
– obowiązuje książeczka zdrowia sportowca lub oświadczenie o zdolności do gry na własną odpowiedzialność. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie opiekunów prawnych.            dopuszczeniu do gry osób decyduje dany organizator.
– Wszystkich uczestników obowiązują sportowe badania lekarskie, które sprawdza sędzia
główny

 1. Sędziowie

– Podkarpacki Związek Badmintona powołuje sędziego głównego (pokrywa koszty)
– Gospodarz ligi na czas trwania  zapewnia opiekę medyczną oraz obsadę sędziowską (sędziów prowadzących)  na wszystkich boiskach

 1. Nagrody i opłaty:
  – Puchary za miejsca 1-3
  – Dyplomy za wszystkie miejsca
  – Wpisowe od każdej zgłoszonej drużyny na rzecz Podkarpackiego Związku Badmintona
  wynosi jednorazowo na cykl rozgrywek 100 zł w Karpackiej II Lidze Badmintona
  – płatne na konto do 31 grudnia 2018 roku przeznaczone na cele organizacyjne i nagrody.
  – Wpisowe na rzecz organizatora rundy (turnieju) związane z kosztami bezpośrednimi gospodarza turnieju wynosi 40 zł od drużyny. (Gospodarz turnieju może zrezygnować z pobierania opłat
 1. Sprawy porządkowe

Czas oczekiwania na drużyny wynosi 15 minut. Jeżeli w czasie 15 minut od wyznaczonej godziny meczu nie będą spełnione przez organizatora warunki umożliwiające rozpoczęcie meczu uznaje się, że czas oczekiwania na drużynę organizatora został przekroczony. Spóźnienie drużyn przyjezdnych może być usprawiedliwione jedynie w przypadku opóźnienia publicznych środków lokomocji albo awarii własnego pojazdu, co musi być potwierdzone przez właściwą instytucję. Jeżeli istnieje możliwość rozegrania meczu  z opóźnieniem decyzja należy do sędziego głównego, ale drużyny powinny wykazać maksimum dobrej woli aby mecz rozegrać. Istnieje możliwość przyśpieszenia wyznaczonego meczu za zgodą obu drużyn. Przed rozpoczęciem każdego meczu obowiązuje prezentacja i powitanie drużyny. Osobą reprezentującą drużynę wobec sędziego głównego jest kierownik drużyny,  tj. osoba, która została pisemnie zgłoszona przez klub do pełnienia tej funkcji.

 1. Postanowienia końcowe
  – Informacje na temat ligi będą umieszczane i aktualizowane na stronie Tournament Software ,Podkarpackiego Związku Badmintona oraz prasie lokalnej.
  Sekretarzem ligi jest Piotr Skrzek do którego należy przesyłać wyniki poszczególnych meczy drogą elektroniczną na adres piotr04@gmail.com, które będą wprowadzane do systemu informatycznego Tournament Software.
  – W sprawach spornych, nieujętych w regulaminie decyduje organizator.
  – Obowiązki gospodarza turnieju określają przepisy regulaminu sportowego Polskiego  Związku Badmintona
  – Na 15 minut przed rozpoczęciem meczu kierownicy drużyn niezależnie od siebie podają
  na piśmie sędziemu głównemu skład drużyny tj. ustawienie zawodników. Sędzia główny dopilnowuje, aby drużyny mogły skorzystać z prawa tajności składu.
  – Drużyna, która odda trzy  mecze bez gry (walkowerem  5-0, wszystkie pojedynki 21:0) zajmuje ostatnie miejsce w tabeli kończącej sezon zasadniczy , niezależnie od     wcześniej zajmowanego miejsca.
  – Uczestnicy zapewniają sami niezbędny sprzęt sportowy i lotki do gry, obowiązuje kolejność   lotek zgodnie z rankingiem Polskiego Związku Badmintona.
  – Całość rozgrywek weryfikuje  organizator Podkarpacki Związek Badmintona.