Badminton-rz.pl
Start Regulamin Sportowy Podkarpackiego Związku
Regulamin Sportowy Podkarpackiego Związku Badmintona PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Regulamin Sportowy Podkarpackiego Związku Badmintona na lata 2008 - 2012

Cel i organizacja rozgrywek

Celem turniejów jest:
promocja badmintona wśród dzieci i młodzieży województwa podkarpackiego,
wyłonienie zwycięzców zawodów,
wybór członków kadry wojewódzkiej młodzików i juniorów na rok 2009
Cykl rozgrywek Turniejów Badmintona w następujących kategoriach wiekowych:
dzieci (urodzeni 1998 i młodsi)
młodzicy (urodzeni 1996 i młodsi)
juniorzy młodsi (urodzeni 1993-1995)
juniorzy (urodzeni 1990-1992)
Rozgrywa się turnieje indywidualne w kategoriach dzieci, młodzik, junior młodszy i junior oraz Drużynowe Mistrzostwa Podkarpacia w kategoriach młodzik, junior młodszy i junior.
W kategorii dzieci nie rozgrywa się turniejów drużynowych oraz gier podwójnych. Zawodnik ma prawo do startu w kategorii wyższej.
Prowadzi się klasyfikację indywidualną oddzielnie dla dziewcząt i chłopców wg. punktowej listy klasyfikacyjnej Podkarpackiego Związku Badmintona.

System rozgrywek

Rozgrywki indywidualne prowadzone są systemem grupowo-pucharowym lub pucharowym. Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów do 21 punktów zgodnie z regulaminem sportowym PZB
i przepisami gry w badmintona.

Przy systemie grupowo pucharowym:
przy tworzeniu grup eliminacyjnych obowiązuje zasada tworzenia możliwie największej ilości grup 3-osobowych, wykluczając sytuację powstawania innej grupy niż 3-4 osobowej (dla 2-u lub 5-ciu osób tworzona jest jedna grupa).
Sędzia główny w porozumieniu z organizatorem może zarządzić przeprowadzenie turnieju systemem pucharowym we wszystkich grach w przypadku dużej ilości zgłoszeń.
Rozstawienia zawodników do grup i w grupach oraz w systemie pucharowym następuje wg. listy wojewódzkiej.
Kolejność meczów w grupach oraz rozstawienia w turnieju pucharowym ustalane są na podstawie przepisów PZBad.
Drużynowe Mistrzostwa Podkarpacia rozgrywane są zgodnie z regulaminem Drużynowych Mistrzostw Podkarpacia.

Indywidualne Mistrzostwa Podkarpacia

Na zakończenie sezonu rozgrywane będą Indywidualne Mistrzostwa Województwa we wszystkich kategoriach wiekowych.
Rozstawienie na tych turniejach będzie na podstawie wojewódzkiej listy klasyfikacyjnej.
Zwycięzcy zdobywają tytuł Mistrzów Podkarpacia Juniorów/ek / Juniorów/ek Młodszych/Młodzików/ek/Dzieci.
Zawodnicy zajmujący drugie miejsca zdobywają tytuły Wicemistrzów Podkarpacia Juniorów/ek / Juniorów/ek Młodszych/Młodzików/ ek/ Dzieci.
Zawodnicy zajmujący miejsca 1-3 otrzymują medale i dyplomy.

Zasady ogólne

Wszelkie sprawy sporne zawodów rozstrzyga sędzia główny lub organizator.
Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny, posiadają strój sportowy, rakiety i obuwie oraz ważne badania lekarskie.
Organizator turnieju zobowiązany jest:
do opracowania komunikatu na co najmniej 7 dni przed turniejem i rozesłanie go do wszystkich klubów oraz do redaktora strony internetowej
zapewnienie obsługi techniczno-sędziowskiej zgodnie z przyznanymi środkami (w tym medyczną)
przesłanie komunikatu końcowego i prasowego do klubów i na stronę WWW
złożenie wszystkich wymaganych dokumentów zgodnie z preliminarzem do sekretarza związku
w ciągu 3 dni od zakończenia turnieju (komunikat końcowy, rachunki, protokół zużycia lotek)

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem stosuje się regulaminy sportowe PZBad.

Nagrody i wyróżnienia 

Dla zawodników uzyskujących najlepsze wyniki sportowe w przekroju całego sezonu Związek,
w miarę posiadanych środków, może ufundować nagrody rzeczowe.

Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Zarząd.


Regulamin Sportowy przyjęty 6.10.2008 na posiedzeniu Zarządu Podkarpackiego Związku Badmintona

 
Copyright © 2016 Badminton-rz.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.