Badminton-rz.pl
Start Regulamin Grand Prix Victora Amatorów
PDF Drukuj

REGULAMIN
CYKLU OTWARTYCH TURNIEJÓW BADMINTONA
GRAND PRIX VICTOR’a w MIELCU

I.       ORGANIZACJA I TERMINY ROZGRYWEK

1. Cykl rozgrywek Otwartych Turniejów Badmintona GRAND PRIX VICTOR’a obejmuje:

a. serie turniejów klasyfikacyjnych w kategoriach gier pojedynczych:

 • OPEN
 • RUNNERS UP
 • BEGINNERS
 • OLD BOYS
 • KOBIET
 • GIER PODWÓJNYCH

  b.
  TURNIEJ MASTERS, jako zamykający serię w danym sezonie w kategoriach gier pojedynczych i podwójnych oraz rozgrywany w tym dniu równolegle turniej ZAMKNIĘCIA SEZONU.

2. Zgłoszenia do rozgrywek ze wskazaniem wybranego  turnieju (patrz. II pkt. 3) z wyjątkiem turnieju MASTERS przyjmowane są na adres organizatora:

UKS Badmintona "Volant" Mielec,

39-300 Mielec, ul. Łąkowa 6

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

kom. 696 026 314

Lista zamykana jest na 24 godziny przed rozpoczęciem danej kategorii.

3. Rozgrywki rozpoczynają się w następującej kolejności:

 • godz. 9:00 – turniej BEGINNERS
 • godz. 9:30 – turniej RUNNERS UP
 • godz. 10:00 – turniej OLD BOYS
 • godz. 10:30 – turniej KOBIET
 • godz. 11:00 – turniej OPEN
 • godz. 12:30 – turniej GIER PODWÓJNYCH.

W terminie TURNIEJU MASTER zamiast kategorii RUNNERS UP i BEGINNERS o godz. 9:00 – turniej ZAMKNIĘCIA SEZONU

4. Terminarz turniejów publikowany jest na stronie internetowej:

http://www.badminton-rz.pl/

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

1.
Prawo startu w rozgrywkach cyklu GRAND PRIX VICTOR’a mają:

 • turniej OPEN, KOBIET oraz GIER PODWÓJNYCH wszyscy zawodnicy bez ograniczeń.
 • turnieju BEGINNERS – zawodnicy i zawodniczki spełniający kryterium wieku – kat. młodzik młodszy wg. Regulaminu Sportowego PZBad.
 • turnieju RUNNERS UP – zawodnicy niesklasyfikowani na listach PZBad oraz bez względu na w/w klasyfikację wszystkie kobiety oraz mężczyźni spełniający kryterium wieku tj. do 14 lat lub pow. 50 lat (decyduje data urodzin w dniu danego turnieju)
 • turniej OLD BOYS – zawodnicy pow. 45 lat (w okresie przejściowym dopuszczeni zostaną wszyscy młodsi, którzy kiedykolwiek wcześniej grali w kategorii pow. 40 lat.)

2. Warunkiem startu jest opłacenie wpisowego w wysokości zgodnej z komunikatem organizacyjnym publikowanym przez organizatora na stronie internetowej

http://www.badminton-rz.pl/

III. SYSTEM ROZGRYWEK

1. Rozgrywki cyklu GRAND PRIX VICTOR’a prowadzone są w grach podwójnych systemem pucharowym zaś w pozostałych grach systemem grupowo-pucharowym. Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów do 21 punktów z różnicą minimum 2 punktów. W przypadku równości 20:20 gra jest kontynuowana, aż do uzyskania różnicy 2 punktów (22:20, 23:21, …). Punkt można zdobyć z każdej wymiany lotki, niezależnie od tego, kto serwował.

2. Przy systemie grupowo pucharowym:

- przy tworzeniu grup eliminacyjnych obowiązuje zasada tworzenia możliwie największej ilości grup 3-osobowych, wykluczając sytuację powstawania innej grupy niż 3-4 osobowej
(dla 2-u lub 5-ciu osób tworzona jest jedna grupa)

3.
Numery grup eliminacyjnych mają zastosowanie do ustalania kolejności rozstawiania zawodników do grup eliminacyjnych oraz rozstawiania zwycięzców tych grup awansujących do turnieju głównego.

4. Sędzia główny w porozumieniu z organizatorem może zarządzić przeprowadzenie turnieju systemem pucharowym we wszystkich grach.

5. Rozstawienia zawodników do grup i w grupach oraz w systemie pucharowym następuje wg listy cyklu GRAND PRIX VICTOR’a obowiązującej w danej kategorii z uwzględnieniem rozstawień klubowych lub środowiskowych na wniosek zainteresowanych i za zgodą sędziego głównego.

6. Kolejność meczów w grupach oraz rozstawienia w turnieju pucharowym ustalane są na podstawie przepisów P.Z Bad.

7. Sędzia główny lub organizator mają prawo do rozstawienia zawodnika/czki z „dziką kartą”

8. Listy klasyfikacyjne cyklu GRAND PRIX VICTOR’a tworzone są wg zasady sumy 4-ch najlepszych turniejów z ostatnich 9-ciu bez względu na podział na sezony sportowe oraz uwzględniając wyniki turnieju MASTER i ZAMKNIĘCIA SEZONU (w okresie przejściowym liczone będą 3 z 6-ciu,3 z 7-iu, 4 z 8-iu)

9. Liczba punktów za wyniki uzyskane w turnieju, na podstawie, których sporządza się listę klasyfikacyjną cyklu GRAND PRIX VICTOR’a ustalana jest następująco:

miejsce

1

2

3

4

5

6

7

8

punkty

400

360

330

310

296

284

274

265

liczba punktów za dalsze miejsca jest niższa na przemian  najpierw o 8 pkt, potem o 7 pkt, znów o 8 pkt, o 7 pkt itd.

10. Uczestnicy turnieju RUNNERS UP oprócz klasyfikacji prowadzonej dla tej kategorii są sklasyfikowani w turnieju OPEN w kolejności za ostatnim zawodnikiem turnieju OPEN. Najlepszym zawodnikom turnieju RUNNERS UP są przyznawane dodatkowe punkty premiowe do list klasyfikacyjnej OPEN w wysokości:

 • za I miejsce – 13 pkt,
 • za II miejsce - 9 pkt,
 • za III miejsce -5 pkt.

11. Dla turniejów MASTERS oraz ZAMKNIĘCIA SEZONU stosuje się następujące zasady dodatkowe:

 • punktacja za dane miejsce do tabeli mnożona jest przez współczynnik 1,2 zaokrąglając do 1 pkt
 • tak naliczone punkty przyznaje się do obu tabel turniejów OPEN i RUNNERS UP w tej samej wysokości (wyłącznie dla osób tam sklasyfikowanych).
 • uczestnicy turnieju ZAMKNIĘCIA SEZONU o ile nie zostali sklasyfikowani w wyniku uczestnictwa w turnieju MASTERS otrzymują punkty wyłącznie do turnieju RUNNERS UPBEGINNERS za kolejne miejsca za już sklasyfikowanymi z turnieju MASTERS

12. We wszystkich turniejach cyklu GRAND PRIX VICTOR’a rozgrywane są mecze o 3-miejsca.

13. Sędzia główny ma prawo zarządzić gry wśród zawodników przegrywających na niższym szczeblu turnieju, których wyniki zaliczać się będą do ostatecznej listy ustalającej kolejność miejsc w danym turnieju klasyfikacyjnym.

IV. SYSTEM ROZGRYWEK TURNIEJU MASTER GRAND PRIX VICTOR’a

1. Prawo startu w turnieju MASTER amatorów rozgrywanym na zakończenie sezonu mają zawodnicy wg następujących zasad:

1.1. Turniej MASTER - GRA POJEDYNCZA OPEN:

 • 12 najlepszych z listy klasyfikacyjnej cyklu OPEN
  GRAND PRIX VICTOR’a AMATORÓW

1.2. Turniej MASTER - GRA POJEDYNCZA KOBIET:

 • 6 najlepszych z listy KOBIET
  GRAND PRIX VICTOR’a AMATORÓW

1.3 Turniej MASTER - GRA POJEDYNCZA OLD BOYS:

 • 4-ch najlepszych listy klasyfikacyjnej tej kategorii

1.4 Turniej MASTER - GRA PODWÓJNA”

 • 8-ch najlepszych par z listy klasyfikacyjnej tej kategorii

  V.
  NAGRODY I DYPLOMY

1. Za pierwsze 3 miejsca w poszczególnych grach wszystkich turniejów cyklu GRAND PRIX oraz na zakończenie sezonu przyznawane są dyplomy.

2. Za pierwsze 3 miejsca w grach pojedynczych oraz pierwsze miejsce w grach podwójnych turnieju MASTER przyznawane są nagrody rzeczowo-pieniężne wg. komunikatu organizacyjnego ogłoszonego
w Internecie przed turniejem.

VI. ZASADY OGÓLNE

 1. Wszelkie sprawy sporne zawodów rozstrzyga sędzia główny lub organizator.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian i poprawek regulaminu w trakcie trwania sezonu pod warunkiem zapowiedzi ustnej organizatora na turnieju bieżącym oraz opublikowaniu ich na 7 dni przed datą kolejnego turnieju na stronie internetowej

http://www.badminton-rz.pl/


3. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem stosuje się regulaminy sportowe PZBad

Organizator

GRAND PRIX VICTOR’a w Mielcu

UKS Badmintona “Volant” Mielec

 
Copyright © 2016 Badminton-rz.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.