Mistrzostwa Podkarpacia 2021

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY MISTRZOSTW PODKARPACIA
ŻAKÓW MŁODSZYCH, ŻAKÓW, MŁODZIKÓW MŁODSZYCH,
MŁODZIKÓW W BADMINTONIE 2021

 • Kategorie: Żacy Młodsi, Żacy, Młodzik Młodszy, Młodzik,
 • Gogołów – Hala Sportowa Szkoły Podstawowej
 • Termin i miejsce: 19.06.2021 r. godz. 9.30 (sobota)
 • Organizatorzy: Podkarpacki Związek Badmintona, MKS Skarbek Gogołów,
 • Kategorie wiekowe wg regulaminu PZBad:
  Żacy młodsi –  ur. 2012 i młodsi
  Żacy ur. – 2010 i młodsi
  Młodzik Młodszy ur.- 2008 i młodsi
  Młodzicy ur. 2006 – 2007
 • Ogólny program mistrzostw:
  – Odprawa techniczna/ weryfikacja zgłoszeń: 9.00
  – Otwarcie Mistrzostw: 9.15
  – Początek gier: 9.30
  – Po zakończeniu finałów dekoracje zwycięzców i zakończenie Mistrzostw
 • System rozgrywek:
  – System rozgrywek pucharowy
  – w przypadku dużej ilości zgłoszeń system może ulec zmianie na
  pucharowy
  – Przy losowaniu gier brana będzie pod uwagę pozycja zawodnika na liście rankingowej PZBad      oraz listy klasyfikacyjnej Podkarpacki CUP 2020
  – Zawodnik  może być zgłoszony max. w dwóch grach
  – Żacy mogą grać również w 1 grze w kategorii Młodzik Młodszy.
  – Kategorie Żacy Młodsi, Żacy tylko gry pojedyncze
  – Kategorie Młodzik młodszy i Młodzik gry pojedyncze oraz gry podwójne w jednej
  kategorii młodzik.

  – Warunkiem rozegrania danej gry we właściwej kategorii jest zgłoszenie
  min. 4 zawodników lub 4 par.
 • Warunki uczestnictwa:
  – posiadanie aktualnych badań lekarskich i ubezpieczenia
  – posiadanie sprzętu sportowego do badmintona i ubioru
  – odpowiedni wiek
  – uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny i własną odpowiedzialność
  – WYPEŁNIONY KWESTIONARIUSZ UCZESTNIKA TURNIEJU-COVID 19
 • Sędzia główny:  Piotr Skrzek
 • Zgłoszenia do gier:
  – na adres sędziego głównego : piotr04@gmail.com z kopią do Podkarpackiego Związku Badmintona  pdkbad@gmail.comw nieprzekraczalnym terminie do: 14.06.2021  do godz.20-ej. ze względu na konieczność zamówienia odpowiedniej liczby medali i dyplomów. 
 • Losowanie: 18.06.2021 (piątek),  do godz. 15.00,
  39-200 Dębica, ul. Cmentarna 63/54
  Publikacja losowania i planu gier  na Tournament Software
 • Lotki: We własnym zakresie.
 • Nagrody: dyplomy, medale za miejsca na podium
 • Inne informacje:
  – uczestników obowiązują WYTYCZNE Polskiego Związku Badmintona w sprawie organizacji zawodów w związku z COVID – 19
  – wszystkie gry do 2 wygranych setów do 21 (Żacy młodsi i Żacy punktacja do 15)
  – w sprawach nie ujętych w komunikacie decyduje sędzia główny w porozumieniu z organizatorem.
  – Wpisowe/Startowe : 20 zł gra pojedyncza , 10 zł gra podwójna za zawodnika.