Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy Podkarpackiego Związku Badmintona

Opublikowano 4.12.2019 r.
Kluby Badmintona Województwa Podkarpackiego
(zgodnie z opłaconymi składkami)

Działając na podstawie zapisów § 25 Statutu Podkarpackiego Związku Badmintona (PZB) Zarząd PZB w porozumieniu z Komisją Rewizyjną zwołuje Zwyczajny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów (ZSWD) Podkarpackiego Związku Badmintona w dniu 09-01-2020 r. (czwartek) o godz. 1700.
                                                            Z a p r a s z a m y

2 delegatów Każdego Klubu na Zwyczajny Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy Delegatów Podkarpackiego Związku Badmintona, który odbędzie się w dniu 09 stycznia 2020 r. o godz. 1700 (drugi termin: 09-01-2020, godz. 1730) Zjazd odbędzie się w świetlicy Podkarpackiej Federacji Sportu przy ul. Pułaskiego 13 a w Rzeszowie.
Proponowany porządek Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów.

 1. Powitanie zebranych przez Prezesa PZB.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków
 4. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
 5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 6. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu PZB.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PZB.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 9. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej zgodnie z § 26 i § 27 Statutu PZB
 10. Dyskusja.
 11. Wybory Prezesa PZB (zgłoszenie, przedstawienie kandydatów, głosowanie)
 12. Wybory Zarządu PZB (zgłoszenie i przedstawienie kandydatów, głosowanie)
 13. Wybory Komisji Rewizyjnej PZB (zgłoszenie i przedstawienie kandydatów, głosowanie).
 14. Sprawozdanie Komisji Wyborczej.
 15. Dyskusja i wolne wnioski.
 16. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 17. Zakończenie Zebrania.W załączeniu upoważnienie dla delegatów reprezentujących kluby, które należy zabrać za sobą na Zjazd.
  Propozycja regulaminu obrad
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES 2016-2020