Zapraszamy na Wojewódzki Turniej Żaków Młodszych i Żaków do Jarosławia

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Wojewódzkiego Turnieju Żaków Młodszych i Żaków
w Jarosławiu w dniu  6.04.2019 r.
1. Organizator: JKB Jarosław
2. Termin zawodów: 6.04.2019 r.
3. Miejsce zawodów:
Hala Sportowa SOSW ul Jana Pawła II 30, Jarosław.
Program turnieju:
6.04.2019  r. (sobota),
godz. 8:45 odprawa techniczna,
godz. 9:00 rozpoczęcie gier
5. Kategoria wiekowa:
Żacy młodsi  (ur. w latach 2010- i młodsi)
Żacy(ur. w latach 2008-2009)
6. System rozgrywek / rodzaje gier : Tylko gry pojedyncze. System rozgrywek grupowo – pucharowy trójkowy pośredni do dwóch wygranych setów, zgodnie z regulaminem PZBad.
Przy losowaniu gier brana będzie pod uwagę pozycja zawodnika na liście PZB oraz wg. listy turniejów Podkarpacki CUP 2018 . W przypadku dużej lub małej ilości zgłoszeń system rozgrywek może ulec zmianie.
7. Warunki uczestnictwa:
– posiadanie aktualnych badań lekarskich i ubezpieczenia zawodników (organizator nie ubezpiecza turnieju)
– posiadanie sprzętu sportowego do badmintona
– posiadanie odpowiedniego wieku
– uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny
– organizator zapewnia opiekę medyczną.
8. Wpisowe : 20 zł od każdego zawodnika.
Nie obowiązuje rejestracja zawodnika.
 9. Nagrody
: Dyplomy, medale za miejsca 1-4, upominki dla uczestników
10 . Postanowienia końcowe:
– turniej przeprowadzony zostanie wg. przepisów PZBad.
– wszystkie gry do dwóch wygranych setów do 15 z przewagą max do 21.
– w sprawach nie ujętych w komunikacie decyduje sędzia główny w porozumieniu, z organizatorem.
– turniej nie jest zaliczany do list klasyfikacyjnych Polskiego Związku Badmintona.
11. Sędzia główny turnieju: Andrzej Rachwał #71
12. Zgłoszenia do gry: do dnia 2.04.2019  r. do godz. 20.00 na adres e-mail: orbitek@gmail.com
(ze względu na sprawy organizacyjne po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane)
13. Losowanie 4.04.2019 r. godzina 20.00

13. Osoby odpowiedzialne za organizację turnieju: Monika Biela i Artur Kurka

                                                                       ZAPRASZAMY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!