Kurs sędziego badmintona 22-24.06.2018 r.

Podkarpacki Związek Badmintona informuje że organizuje kurs dla kandydatów na sędziego badmintona.  Kurs umożliwia:
– uzyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu sędziowania badmintona,
– uzyskanie uprawnień sędziego zwykłego.
Uczestnikiem Kursu może być osoba, która:
– ukończyła 16 lat,
– posiada polskie obywatelstwo,
– korzysta z pełni praw publicznych,
– zgłosi udział w kursie
– wniesie stosowną opłatę – 160 zł
Miejsce: Zespół Szkół w Straszęcinie , 39-218 Straszęcin 115
Ogólny plan szkolenia:
22.06.2018 r. (piątek)
14.00   Rozpoczęcie kursu. Sprawy organizacyjne.
14.30  Wykład: Podstawy prawne sędziowania sportowego. Przepisy i regulaminy     Kolegium Sędziów PZBad.
15.30    Wykład: Międzynarodowe przepisy gry w badmintona.
17.30    Wykład: Praca sędziego serwisowego i liniowego.
18.30    Przerwa.
19.15    Wykład: Praca sędziego prowadzącego
22.00    Koniec zajęć pierwszego dnia.
23.06.2018 r. (sobota)
9.00      Obserwowane sędziowanie praktyczne jako prowadzący, serwisowy i liniowy.
13.00    Omówienie sędziowania praktycznego.
14.00    Przerwa
15.00    Wykład: Postanowienia ogólne Regulaminu Sportowego PZBad.
18.00    Przerwa.
19.00    Wykład: Organizacja turniejów. Praca sędziego głównego.
21.15    Egzamin pisemny.
22.00    Koniec zajęć drugiego dnia.
24.06.2018 r. (niedziela)
9.00      Seminarium: Pytania, dyskusja.
10.00    Egzamin ustny.
13.00    Zakończenie kursu.
Część praktyczna planowana jest podczas Otwartych Mistrzostw Podkarpacia OPEN
Uwagi organizacyjne:
Termin zgłoszeń – 08.06.2018 r. – godzina 22.00 na adres email: pdkbad@gmail.com,
w tytule maila należy wpisać – kurs sędziego badmintona.
W zgłoszeniu należy podać:
Imię i nazwisko,
datę urodzenia,
adres oraz numer telefonu do kontaktu.
– Po zakwalifikowaniu na szkolenie należy dokonać wpłaty na konto Podkarpackiego Związku Badmintona do dnia 17.06.2018 r. (za wpłatę wystawiona zostanie faktura).
W uzasadnionych przypadkach można dokonać wpłaty gotówką w dniu rozpoczęcia kursu.
– Materiały szkoleniowe zostaną udostępnione na pierwszych zajęciach (warto mieć przenośny komputer, pendrive).
– Liczba miejsc na kurs jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń (18 miejsc).
– Osoby uczestniczące w kursie muszą zapewnić na własny koszt dojazd, nocleg i wyżywienie. Możliwe jest skorzystanie z noclegów w miejscu szkolenia w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Straszęcinie ( koszt 1 noclegu 30 zł ) liczba miejsc ze względu na organizację turnieju w tym czasie  ograniczona)
Organizator zapewnia: kawę, herbatę, ciastka i napoje podczas trwania kursu.
– Prowadzącym jest Pan Leszek Rorat.
– Osoba odpowiedzialna za organizację oraz udzielająca informacji: Andrzej Rachwał
tel. 600 054 499, mail: pdkbad@gmail.com

Koszt kursu: 160 złotych.

Zapraszamy wszystkich chętnych do zdobycia uprawnień sędziego badmintona.