Mistrzostwa Powiatu Przemyskiego w Badmintonie Medyka 16.12.2017 r.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
III Otwartych Mistrzostw Powiatu Przemyskiego
w Badmintonie Medyka 16.12.2017 r. /sobota/
1. Organizator: UKS Jagiellonka w Medyce, UKS Aktywna Piątka Przemyśl
2. Patronat Honorowy:
 Starosta Przemyski – Jan Pączek
 Wójt Gminy Medyka – Marek Iwasieczko
3 .Cel:
 promocja i popularyzacja badmintona w środowisku różnych grup wiekowych,
 wyłonienie zwycięzców poszczególnych kategorii,
 aktywne i zdrowe spędzenie czasu wolnego,
4.Termin zawodów:
 16.12.2017 roku/ sobota /
5. Miejsce zawodów:
 Hala Sportowa w Medyce 37-732 Medyka 292
6. Program zawodów: 16.12.2017r.
 godz. 9:45 – odprawa techniczna;
 godz. 10:00 – uroczyste otwarcie turnieju;
 godz.10:15 – rozpoczęcie gier;
 godz. 18.00 – zakończenie turnieju / w zależności od ilości zgłoszeń godzina może
ulec zmianie/
UWAGA:
Program turnieju może ulec zmianie w zależności od liczby zgłoszeń.
7. Kategorie wiekowe:
Gry pojedyncze-zawodniczki i zawodnicy w kategoriach wiekowych:
 Dzieci 2009 i młodsi
 Żacy 2007 i młodsi
 Młodzik Młodszy 2005 i młodsi
 Młodzik 2003 i młodsi
 Junior i Junior Młodszy 2001 i młodsi
 Dorośli I kat. Amator Początkujący – Kobiety
 Dorośli II kat. Amator Zaawansowany – Kobiety
 Dorośli I kat. Amator Początkujący – Mężczyźni
 Dorośli II kat. Amator Zaawansowany – Mężczyźni
Gry podwójne tylko mieszane w dwóch kategoriach .
 Młodzik Młodszy i młodsi
 Od Młodzika do Dorosłych
8. System rozgrywek :
 system rozgrywek grupowo-pucharowy w grach pojedynczych (minimalna ilość
uczestników w danej kategorii wiekowej wynosi 3;
 ilość kortów 6
 w grach mieszanych grupowo-pucharowy lub systemem pucharowym w zależności
od ilości zgłoszeń;
 pozostałe ustalenia w zależności od ilości zgłoszeń.
 zawodnik może startować tylko w jednej kategorii wiekowej.
9. Warunki uczestnictwa:
 zgłoszenie się do właściwej kategorii ;
 zawodników niepełnoletnich zgłaszają rodzice lub opiekunowie prawni;
 zawodnik niepełnoletni w trakcie uczestnictwa w turnieju pozostaje pod opieką
uprawnionej osoby dorosłej;
 zawodnik odpowiada za stan swojego zdrowia podpisując własnoręcznie stosowne
oświadczenie, osoby niepełnoletnie zgoda rodziców lub opiekunów prawnych
 posiadanie sprzętu sportowego do badmintona (strój, obuwie);
 uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny;
 organizator zapewnia rakiety i lotki nylonowe do gry;
10. Nagrody:
Medale
– miejsca I -III – w grach pojedynczych
– miejsca I – III w grach mieszanych
Nagrody rzeczowe – miarę możliwości organizatora za miejsca I-III
Pamiątkowe dyplomy-wszyscy uczestnicy, którzy dokonają zgłoszenia do 09.12.2017 roku.
11. Zgłoszenia:
Do wszystkich gier do dnia 09.12.2017r. / sobota / do godziny 18:00 z podaniem imienia
i nazwiska, kategorii wiekowej, rodzaju gry oraz telefonu kontaktowego na adres
t.kordek@wp.pl lub tel. 507 838 901
12. Wpisowe:
 10 złotych od dorosłych uczestników turnieju
Płatne na konto : UKS ”JAGIELLONKA’’ w Medyce
24 9113 0004 2001 0011 5355 0001 lub w dniu turnieju.
13. Postanowienia końcowe:
 turniej przeprowadzony zostanie według aktualnie obowiązującego Regulaminu
Sportowego PZBad;
 w sprawach spornych nie ujętych w niniejszym komunikacie decyduje sędzia główny
w porozumieniu z organizatorem.
 za zdolność do startu oraz ubezpieczenie odpowiada uczestnik, w przypadku
niepełnoletnich dokonujący zgłoszenia opiekun prawny.
 organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian
w treści niniejszego komunikatu.
14. Osoby odpowiedzialne za organizację zawodów :
 Dariusz Stańko – tel. 798480788 e-mail : stanko.dariusz@gmail.com
 Tomasz Kordek –tel. 507-838 – 901, e-mail: t.kordek@wp.pl