Nagrody dla badmintonistów i trenerów w Nowej Dębie

W Nowej Dębie w Samorządowym Ośrodku Kultury odbyła się uroczysta ceremonia wręczenia stypendiów i nagród dla sportowców i trenerów z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba, którzy swoimi wynikami w 2016 roku przyczynili się do promocji środowiska na arenie ogólnopolskiej, a także poza jej granicami. Stypendia i nagrody wręczali: Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba Wiesław Ordon, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba Leszek Mirowski oraz Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Sportu Rady Miejskiej Stanisław Skimina. Całą uroczystość wzorowo przygotował i prowadził Dyrektor Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie Adam Szurgociński. Wśród nagrodzonych i wyróżnionych tradycyjnie już najliczniejszą grupę stanowili badmintoniści Stali Nowa Dęba. Stypendia na 2017 rok otrzymali: Beata Mycek, Patryk Kopeć i Rafał Lejko. Nagrody pieniężne trafiły do: Natalii Róg, Zofii Tomczyk, Patryka Róg i Jakuba Suszyńskiego.Nagrodami pieniężnymi uhonorowano też dwójkę trenerów badmintonistów: Adama Bunio i Mateusza Czachora.Całość miała bardzo uroczysty i podniosły charakter i wszystkim nagrodzonym uzmysłowiła, że dla takich chwil warto intensywnie pracować i trenować, żeby potem dostąpić takich zaszczytów.

Na zdjęciu nagrodzeni i uhonorowani badmintoniści wraz ze swoimi trenerami, stoją od lewej strony: trener Adam Bunio, Beata Mycek, Jakub Suszyński, Zofia Tomczyk, Natalia Róg, Patryk Róg i drugi trener Mateusz Czachor.