Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Podkarpackiego Związku Badmintona

Zarząd Podkarpackiego Związku Badmintona (PZB) zwołuje:  Sprawozdawczy Zjazd Delegatów (SZD),  który odbędzie się w Straszęcinie   (adres: 39-218 Straszęcin 115)   11-10-2018 (czwartek) – początek godz. 17.00. (pierwszy termin) , 17.15 (drugi termin).
 Proponowany porządek zebrania:

 1. Powitanie delegatów
 2. Wybór przewodniczącego zebrania
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Wybór sekretarza zebrania
 5. Wybór komisji mandatowej i skrutacyjnej
 6. Sprawozdanie Zarządu za okres: 01.07.2017 r. –  30.06.2018 r.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres: 01.07.2017 r. – 30.06.2018 r.
 8. Dyskusja i wolne wnioski
 9. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania
 10. Zakończenie zebrania
   Upoważnienie dla Klubów       Zaproszenie
  W związku z koniecznością działań organizacyjnych proszę potwierdzić swój udział w SZD najpóźniej do 30 IX.