Komunikat Organizacyjny Finału Podkarpackiej Ligi Badmintona

1 lipca w Hali Zespołu Szkół Publicznych w Żyrakowie odbędzie się Finał Podkarpackiej I Ligi Badmintona

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY FINAŁU

1.  Organizatorzy:
Podkarpacki  Związek Badmintona,
Uczniowski Klub Sportowy Orbitek w Straszęcinie
2. Termin zawodów:  
1.07.2017 r. 

3. Miejsca zawodów: 
Hala Zespołu Szkół Publicznych w Żyrakowie
4. Program:
godz. 10.45 – odprawa techniczna , godz. 11.00 rozpoczęcie gier (PLAN GIER)
(ze względów promocyjno-medialnych prosimy o przybycie wszystkich drużyn
na godzinę 10.45)

5. System rozgrywek:  zgodnie z regulaminem  <REGULAMIN>
6. Cel turnieju:
-popularyzacja badmintona na terenie województwa podkarpackiego
-stworzenie możliwości bezpośredniej rywalizacji
-integracja dzieci, młodzieży i dorosłych na Podkarpaciu
-badminton jako sposób na spędzanie wolnego czasu.
7. Uczestnictwo zgodnie z regulaminem ligi <REGULAMIN>
8. Sędzia główny: Rachwał Andrzej
9. Osoby odpowiedzialne:
Rachwał Andrzej, Piotr Skrzek
10. Wpisowe:
– Wpisowe wynosi 10 zł od każdego zawodnika.
11.Postanowienia końcowe:
– W sprawach spornych, nieujętych w regulaminie Podkarpackiej Ligi Badmintona ,
decyduje organizator.
– Uczestnicy zapewniają sami niezbędny sprzęt sportowy i lotki do gry, obowiązuje kolejność
lotek zgodnie z rankingiem Polskiego Związku Badmintona.
– Całość rozgrywek weryfikuje organizator Podkarpacki Związek Badmintona.