Kurs sędziego badmintona

Podkarpacki Związek Badmintona prowadzi nabór na  kurs sędziowski badmintona.
Kurs umożliwia: -uzyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu sędziowania badmintona, -uzyskanie uprawnień sędziego zwykłego.
Uczestnikiem Kursu może być osoba, która:
-ukończyła 16 lat,
-posiada polskie obywatelstwo,
-korzysta z pełni praw publicznych,
-wniesie stosowną opłatę –150 zł najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu
Miejsce: do ustalenia po zamknięciu listy zgłoszeń co najmniej 10 osób.

 Ogólny plan szkolenia:
PIĄTEK

godz.16.00 Rozpoczęcie kursu, sprawy organizacyjne.
godz. 16.30 Wykład: Podstawy prawne sędziowania sportowego. Przepisy i regulaminy Kolegium Sędziów PZBad.
godz.17.30 Wykład: Międzynarodowe przepisy gry w badmintona. 18.30 Wykład: Praca sędziego serwisowego i liniowego.
godz. 19.30 Przerwa.
godz. 20.00 Wykład: Praca sędziego prowadzącego 22.00 Koniec zajęć pierwszego dnia.
SOBOTA
godz. 9.00 Obserwowanie i sędziowanie praktyczne jako prowadzący, serwisowy i liniowy.
godz. 13.00 Omówienie sędziowania praktycznego.
godz. 14.00 Przerwa
godz. 15.00 Wykład: Postanowienia ogólne Regulaminu Sportowego PZBad.
godz. 18.00 Przerwa.
godz.19.00 Wykład: Organizacja turniejów. Praca sędziego głównego.
godz. 21.15 Egzamin pisemny.
godz. 22.00 Koniec zajęć drugiego dnia.
NIEDZIELA
godz. 9.00 Seminarium: Pytania, dyskusja.
godz. 10.00 Egzamin ustny.
godz. 13.00 Zakończenie kursu. Część praktyczna planowana jest podczas turnieju rozgrywanego podczas kursu.

Zgłoszenia na adres pdkbad@gmail.com do dnia 15 marca 2017 roku. W zgłoszeniu proszę podać:
– Imię i Nazwisko
– Adres zamieszkania i telefon kontaktowy
– Adres email